Sari la conținut

Prescriptie creante bancare III

Prescrire creante bancare
Nu uita să dai share

Prescriptie creante bancare III

In articolul de mai jos vom discuta despre prescriptia dreptului de a cere executarea silita si ce alte metode de a incerca sa eludeze legile, au mai incercat bancile si firmele de recuperari creante.

In situatia de fata, ne-am intalnit cu urmatorul aspect, invocat de recuperatorul KRUK ROMANIA SRL, mai exact ultima plata efectuata in 2009 si declararea scadentei anticipate in 2012, la mai mult de 3 ani de la ultima plata.

Acum vine intrebare: Care este momentul de inceput al curgerii termenului de prescriptie?

Noi  opinam ca, momentul de inceput al curgerii termenului de prescriptie ar fi de la data ultmei plati.

Potrivit art.706 alin.1 C.proc.civ. “Dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani , daca legea nu prevede altfel.”raportat la art. 632 alin 1 “executarea silita se poate efectua numai in temeiul unui titlu executoriu, iar in conformitate cu art.663 alin1 c.proc.civ. executarea silita se poate face numai daca creanta este certa lichida si exigibila.

Prescriptia stinge dreptul de a mai solicita executarea silita.

Prescripția nu operează de drept sau din oficiu, ea trebuie invocata in  cadrul unui proces de catre debitor, cu alte cuvinte doar instanta de judecata poate poate constata intervenirea prescripției.

Avand in vedere ca instantele de judecata nu pot face o analiza din oficiu daca titlul executoriu si-a pierdut puterea executorie, exista riscul sa fiti executati pentru o creanta dintr-un contract ce si-a pierdut puterea executorie.

De asemenea, din considerentele hotararii reiese clar momentul de inceput al curgerii teremnului de prescriptie, mai exact:

”Ultima plata voluntara efectuata in baza contractulului a fost cea din data de 30.03.2009, astfel cum rezulta din extrasul depus la dosar(f.131).

La data de 27.06.2012 contractul de credit a fost declarat scadent anticipat, astfel cum reiese din raspunsul primit de la creditorul initial, respectiv Raiffeisen Bank S.A(f.130)…………………………………..

In ceea ce priveste  clauzele contractuale , pct.4.2 din contractul de credit reprezentand titlul executoriu precizeaza ca ratele se vor rambursa lunar, in ziua corespunzatoare scadentei primei rate lunare de plata, scadenta primei rate lunare de plata fiind ziua corespunzatoare tragerii creditului, respectiv 27.02.2008.

Mai mult, la pct. 8.1 din contract, la aparitia oricarui caz de culpa precum si pentru incalcarea oricarei obligatii contractuale, Banca este indreptatita sa declare scadenta anticipata a creditului.

In speta, data cand se naste dreptul de a declara scadenta anticipata, respectiv de a cere executarea silita este ziua urmatoare datei scadentei ratei lunare neachitate , respectiv 28.04.2009 cand, potrivit clauzelor contractuale , s-ar putea constata o culpa in sarcina debitorului privind nerespectarea obligatiilor contractuale…………………………………………………………………

Astfel, avand in vedere termenul de 3 ani in care creditorul putea formula cererea de executare silita , care incepe sa curga la data de 28.04.2009, fara a exista un act intrerupator de prescriptie, instanta constata ca in data demararii executarii silite , respectiv 2014, dreptul de a cere executarea silita a fost prescris.”

r. unic (nr. format vechi) :        /211/2022
Data inregistrarii06.06.2022
Data ultimei modificari:06.10.2023
Sectie:Civil
Materie:Civil
Obiect:contestaţie la executare
Stadiu procesual:Fond

 

Părţi

NumeCalitate parte
                                       La Avocat Lazar IoanContestator
INVESTCAPITAL LTD PRIN KRUK ROMANIA SRLIntimat

 

 

Şedinţe

28.09.2023
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet C23-NCPC – Nou
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contesta?ia la executare formulată de către contestatorul G.D.I. în contradictoriu cu intimata I LTD, ?i, pe cale de consecin?ă: Anulează executarea silită efectuată în dosarul execuţional nr. 705/2019 al BEJ Radu Cri?an. Dispune întoarcerea executării silite prin restituirea tuturor sumelor executate silit de la debitorul contestator, precum şi prin repunerea în situaţia anterioară executării silite. Obligă intimata la plata către contestator a sumei de 1300 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat, respectiv a sumei de 101,15 lei reprezentând contravaloare fotocopiere dosar execu?ional. Dispune restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 1300 lei în favoarea contestatorului, sub rezerva rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Executorie. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Cluj-Napoca, sub sancţiunea nulităţii. Pronun?ată, astăzi 28.09.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: Hotarâre  4394/2023  28.09.2023

 

Nu va lasati pacaliti de fi firmele de recuperari creante, folositiva de drepturile dumneavoastra.

Contactati un avocat specializat in executari silite si creante bancare.

 

Av. Lazar Ioan

Tel.0721449675

e-mail: contact@avocatlazarioan.ro

www.avocatlazarioan.ro


Nu uita să dai share
Hai sa vorbim
1
*** Avocat Lazar Ioan ***
Salut,
Ai nevoie de ajutor?