Sari la conținut

Prescrierea Creantelor Bancare

Prescrierea creantelor bancare
Nu uita să dai share

Prescrierea Creantelor Bancare

Creanta  prescrisa impotriva Investcapital prin KRUK ROAMANIA SRL

Avocat litigii banci: Litigiu Derulat impotriva Investcapital prin KRUK ROAMANIA SRL

In articolul de mai jos vom discuta despre prescriptia dreptului de a cere executarea silita si noua aparare a celor de KRUK Romania SRL, mai exact art. 708 alin.1 pct. 3 Cod. Procedura Civila.

 

Mai nou, este la moda printre firmele de recuperari creante sa inregistreze dosare de executare, sa le inchida si sa se foloseasca de art. 708 alin.1 pct.3 C. P. C., pentru a le redeschide chiar si dupa 4-5 ani.

Printr-o astfel de actiune, se incerca mascarea implinirii termenului scurs atat inaintea inregistrarii dosarului cat si dupa inchiderea acestuia. De aceea, este foarte important pentru prescrierea creantelor bancare, sa invocati exceptia in 15 zile de la primirea primelor documente de executare silita.

Mai grav este ca, sunt unele instante care isi insusesc intru totul aceste aparari si resping contestatiile la executare in astfel de situatii..

 

Ce spune art. 708 alin.1 pct.3 ”Cursul prescriptiei se suspenda : 3.cat imp debitorul nu are bunuri urmaribile sau care nu au putut fi valorificate ori isi sustrage veniturile si bunurile urmaribile.”

 

Ce a invocat firma de recuperari creante:

 

Cu privire la susţinerile contestatorului referitoare la intervenirea presupusei prescripţii, intimata a solicitat instanţei să aibă în vedere că, potrivit dispoziţiilor art. 706 Cod procedură civilă termenul de a obţine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel, iar în cazul titlurilor emise in materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani. A mai arătat intimata că demersurile execuţionale de recuperare a creanţei in cadrul dosarului execuţional nr. 358/         instrumentat de către B.E.J.                nu au fost finalizate cu succes din cauza imposibilităţii de identificare de bunuri in patrimoniul debitorului, astfel încât, la data 31.07.2018 s-a procedat la închiderea dosarului execuţional nr. 358/         in baza art. 3715 lit. b Cod procedură civilă, menţionând că niciuna din cele patru situaţii prevăzute de art. 709 alin. 3 Cod procedură civilă nu este incidentă in raport de dosarul de executare 358/        , întrucât acestea nu pot fi extinse si la ipoteza încetării executării pentru lipsa bunuri urmăribile, având in vedere ca nu exista nicio justificare legala pentru o astfel de interpretare extensiva. Apreciază intimata că prescripţia nu a intervenit conform precizărilor debitorului, ci s-a suspendat conform dispoziţiilor art. 708 alin. 1 pct. 3 Cod procedură civilă, potrivit cu care „Cursul prescripţiei se suspendă cât timp debitorul nu are bunuri urmăribile sau care nu au putut fi valorificate ori îşi sustrage veniturile şi bunurile de la urmărire”. Astfel, atât timp cat debitorul îşi sustrage veniturile şi bunurile de la urmărire, de la data la care a încetat urmărirea silita a contestatorului din aceasta cauza, in cadrul urmăririi sale silite iniţiale, a survenit suspendarea cursului prescripţiei şi, în acest caz, suspendarea durează pana la data intrării în patrimoniul debitorului a unor bunuri care pot fi valorificate, efectul suspendării constând în oprirea cursului prescripţiei pe toată durata cauzei suspensive, în acest sens pronunţându-se şi Tribunalul Constanţa prin decizia civilă nr. 1376 din data de 18.12.2020.

 

Rationamentul instantei de fond:

 

„În speță, împotriva contestatorului s-a început executarea silită în anul            de către Pireus Bank, fiind constituit dosarul de executare nr. 358/          al B.E.J.               , demers care nu a fost finalizat cu succes din cauza imposibilității de identificare de bunuri în patrimoniul debitorului, astfel încât la data de 31.07.2018 s-a procedat la închiderea dosarului execuțional în baza art. 3715 lit. b din Codul de procedură civilă de la 1865. Deși, așa cum am arătat, actele de executare silită efectuate în acest dosar au aptitudinea de a întrerupe cursul termenului de prescripție a dreptului de a cerere executarea silită, în cauză devin incidente dispozițiile art. 708 alin. 1 pct. 3 Cod procedură civilă, potrivit cărora „Cursul prescripţiei se suspendă: 3. cât timp debitorul nu are bunuri urmăribile sau care nu au putut fi valorificate ori îşi sustrage veniturile şi bunurile de la urmărire;”, având în vedere că încetarea executării silite s-a produs ca urmare a lipsei de bunuri urmăribile a debitorului. Astfel, atât timp cat debitorul îşi sustrage veniturile şi bunurile de la urmărire, de la data la care a încetat urmărirea silita a contestatorului din aceasta cauza, in cadrul urmăririi sale silite iniţiale, a survenit suspendarea cursului prescripţiei şi, în acest caz, suspendarea durează pana la data intrării în patrimoniul debitorului a unor bunuri care pot fi valorificate, efectul suspendării constând în oprirea cursului prescripţiei pe toată durata cauzei de suspendare. La data 22.02.2022, intimata că a formulat o nouă cerere de executare silită împotriva debitorului, constituindu-se in acest sens dosarul execuţional nr.     /2022 instrumentat de B.E.J.               , dosar in care au început sa fie valorificate sume din veniturile debitorului, astfel că dreptul creditoarei de a solicita executarea silită împotriva debitorului contestator nu este prescris, motiv pentru care instanța va respinge contestația la executare sub acest aspect.„

 

Am formulat apel cu urmatorul rationament, redat mai jos pe scurt:

 

Instanta de fond gresit a apreciat ca a fost suspedat termenul de prescriptie in baza art 708 alin.1, pct 3.

Încetarea executării silite, ca urmare a stării de insolvabilitate a debitorului, nu este un drept recunoscut de lege în favoarea și în beneficiul exclusiv al creditorului, care, într-o astfel de situație, are oricând posibilitatea să reia executarea silită, prin formularea unei noi cereri de executare silită.

Totodată, trebuie avut în vedere faptul că legiuitorul a stabilit o limitare a duratei formularii noii cereri de executare silita, mai exact prin coroborare cu art. 705 ”in toate cazurile in care executarea este incetata in baza procesului verbal de insolvabilitate ”executarea se poate relua inauntrul  termenul de prescriptie a dreptului de a cerere executarea silita”.

Avand in vedere ca termenul general de prescriptie este de 3 ani, creditorul beneficiind de dispozitiile legale, putea cere o noua executare cel mai tarziu la data de 31.07.2021.

De asemenea instanta trebuia sa analizeze modalitatea de inchidere a dosarului, intrucat in cadrul acestuia a fost recuperata suma de      lei,  dublul sumei imprumutate.

De asemenea instanta de fond nu a analizat intregul dosar de executare cand a considerat  aplicabil art.708 alin.1 pct 3 fara sa fie coroborat cu art. 705 cod. proc. civ.

Mai exact, la dosarul de executare silita se afla raspunsul primit de la Agentia de Administrare Fiscala cu situatia locurilor de munca incepand cu 2011, de unde reiese clar ca nu mi-am sustras veniturile de la executarea silita. De asemenea la data de 05.04.2013 in dosarul de executare silita nr. 358/        BEJ           era recuperate suma de       lei., Iar pana la inchiderea dosarului de executare am avut loc de munca stabil.

De aici intrebarea ”Cum am ascuns veniturile si mi-am creat o stare de insolvabilitate pentru a fi incident art.708 alin 1 pct.3.

De asemenea dosarul nr. 358/        BEJ         a fost inchis pe dispozitiile art. 3715 lit b Vechiul cod de procedura, ce prevedea clar ca executaea silita putea fi reluata in termenul general de 3 ani. ”

 

 

Solutia  din apel

 

23.06.2023
Ora estimata: 10:00
Complet: Apel comercial 3
Tip solutie: Schimbat total
Solutia pe scurt: Decizie: Admite apelul . Schimbă integral hotărârea atacată , astfel : Admite contestaţia la executare . Anulează – integral – executarea silită înfăptuită de B.E.J.           în dosarul de executare nr.         /2022 . Dispune întoarcerea executării silite şi obligă societatea creditoare la restituirea sumei de 4.739,95 de lei , către debitorul contestator . Obligă societatea intimată la plata sumei de          de lei – cheltuieli de judecată (onorariul apărătorului ales) , în favoarea apelantului . Dispune restituirea , către apelantul contestator , a taxelor de timbru în valoare de 418 lei (achitată în baza Chitanţei fiscale seria 60721/2022 nr. 22224/21.07.2022) şi 359 de lei (achitată potrivit Chitanţei fiscale seria 60721/2023 nr. 16895/27.01.2023) . Definitivă . Pronunţată în şedinţă publică , azi , 23 iunie 2023
Document: Hotarâre  691/2023  23.06.2023

 

Prescriptia stinge dreptul de a mai solicita executarea silita.

Prescripția(prescrierea creantelor bancare) nu operează de drept sau din oficiu, ea trebuie invocata in  cadrul unui proces de catre debitor, cu alte cuvinte doar instanta de judecata poate  constata intervenirea prescripției.

Avand in vedere ca instantele de judecata nu pot face o analiza din oficiu daca titlul executoriu si-a pierdut puterea executorie, exista riscul sa fiti executati pentru o creanta dintr-un contract ce si-a pierdut puterea executorie.

 

Nu va lasati pacaliti de fi firmele de recuperari creante, folositiva de drepturile dumneavoastra.
Contactati un avocat specializat in executari silite si prescrierea  creantelor bancare.

 

Revenim cu un articol in care prezentam si situatia in care termenul a fost implinit inainte de prima executare, iar instanta de fond a respins contestatia pe acelasi rationament ca cel prezentat mai sus.

Bineinteles, instanta de control a schimbt total hotararea instantei de fond si a constatat prescrierea creantelor bancare.

Av. Lazar Ioan

Tel.0721449675

e-mail: contact@avocatlazarioan.ro

www.avocatlazarioan.ro


Nu uita să dai share
Hai sa vorbim
1
*** Avocat Lazar Ioan ***
Salut,
Ai nevoie de ajutor?