Dreptul Muncii
Asistenta juridica si consultanta:

 • încheierea contractului individual de muncă;
 • modificarea contractului individual de muncă;
 • suspendarea contractului individual de muncă;
 • încetarea contractului individual de muncă;
 • drepturile și obligațiile angajatului / angajatorului;
 • concediile;
 • salarizarea și alte drepturi bănești;
 • conflictele de muncă;
 • clauză de neconcurență;
 • clauză de confidențialitate;
 • clauză de formare profesională;
 • asistență în cazul conflictelor colective de muncă;
 • asistență în cadrul negocierilor;
 • asistență și reprezentare în fața instanțelor judecătorești

Pentru Pensionari:

 • Recalculari de pensii pentru venituri realizate in acord global;
 • Obtinerea grupelor superioare de munca in vederea recalcularii pensiei

Drept Comercial/Bancar

 • redactare și certificare contracte de societate și statute;
 • redactare și certificare acte adiționale;
 • înregistrare mențiuni;
 • înființare puncte de lucru, filiale, reprezentanțe etc.;
 • reprezentare în fata Oficiului Registrului Comerțului;
 • obținere autorizații de funcționare;
 • deschidere / închidere puncte de lucru /sediu permanent, reprezentanțe;
 • schimbare sediu social;
 • schimbare denumire;
 • majorare / diminuare capital social;
 • vânzare / cumpărare parți sociale;
 • redactare convocări AGA, asistență juridică în cadrul Adunării, redactări Hotărâri AGA, înregistrare Hotărâri AGA la Registrul Comerțului.
 • excludere asociat;
 • schimbare / completare obiect de activitate;
 • divizare societate;
 • lichidare societate;
 • suspendare activitate;
 • negociere clauze contractuale
 • modificari clauze

Drept Civil

 • asistență juridica și reprezentare în litigii civile de orice natură;
 • asistență juridica și reprezentare în faza de executare silită;
 • asistență juridica și reprezentare în fața autorităților publice locale (Primărie,etc.);
 • asistență juridica și reprezentare în fața notarilor publici;
 • Contracte
 • redactare contracte civile și acte adiționale la contracte civile;
 • redactare  acte juridice civile, altele decat contracte;
 • eliminarea clauzelor contractuale abuzive;
 • analiza și avizarea sub aspectul legalității a contractelor civile;
 • asistență juridică și reprezentare în litigii referitoare la încălcarea drepturilor sau obligațiilor contractuale.

Drept Administrativ si Fiscal

 • consultanță juridică pentru autoritatea publică în fazele premergătoare emiterii actului administrativ, spre a asigura deplina lui concordanță cu legea, atât din punct de vedere al aspectelor procedurale, cât și al celor de drept substanțial;
 • asistență juridică și reprezentarea persoanelor fizice și juridice în fața instanței de contencios administrativ ți fiscal, în fond și în recurs;
 • asistență juridică și reprezentare în litigiile de natură fiscală (contestații împotriva titlurilor de creanță și a altor acte administrativ-fiscale, plângeri contravenționale în materie fiscală etc.);
 • asistență juridică și reprezentare în faza de executare silită a creanțelor fiscale;
  asistență juridică la controalele autorităților;
 • redactare contestații la procesele-verbale de contravenție;
 • redactare contestații împotriva deciziilor de impunere;

Dreptul Familiei

 • Divorț
 • asistență juridică și reprezentare în acțiunile de divorț;
 • redactarea acțiunii de divorț, pregătirea dosarului de divorț cu toate documentele prevăzute de lege și solicitate de instanțele de judecată, înregistrarea acțiunii de divorț la instanța competentă;
 • redactare întâmpinare la cererea de divorț și înregistrarea acesteia la dosarul cauzei, în situația în care aveți calitatea de parat într-o astfel de acțiune;
 • redactare cerere reconvențională la acțiunea de divorț și înregistrarea acesteia la dosarul cauzei;
  consultanță cu privire la pensia de întreținere datorată copiilor minori rezultați din căsătorie;
 • redactare și susținere acțiune privind majorarea / reducerea pensiei de întreținere pentru copii minori;
 • redactare și susținere acțiuni ce vizează stabilirea unor legături personale cu minorul după desfacerea căsătoriei;
  reprezentare în fața instanței de judecată pe întreaga durată a procesului;

Partaj

 • asistență juridică și reprezentare în procesele de partaj al bunurilor comune;
  consultanță prealabilă introducerii acțiunii de partaj, ocazie cu care vor fi punctate detalii cu privire la modalitățile prevăzute de lege pentru parcurgerea acestei proceduri, taxele judiciare de timbru aferente acestei proceduri, instanța competentă, mijloace de probă etc
 • redactare acțiune de partaj și înregistrarea acesteia la instanța competentă;