Jasa SEO profesional Jasa SEO profesional
no comments

Prescrierea Creantelor Bancare II

Prescrierea Creantelor Bancare II

Avocat litigii banci:  Litigiu Derulat impotriva Investcapital prin KRUK ROAMANIA SRL

Asa cum am precizat in articolul precedent, prezentam cea de-a doua varianta, in care termenul de prescriptie a fost implinit inainte de prima executare, iar instanta de fond a preluat intreaga aparare a celor de la KRUK Romania ca fiind valida.

Instanta de control, Tribunalul, a admis apelul si a schimbat hotararea instantei de fond constatand ca intervenita prescriptia dreptului de a cere executarea silita.

In articolul trecut  am discuta despre prescriptia dreptului de a cere executarea silita si noua aparare a celor de KRUK Romania SRL, mai exact art. 708 alin.1 pct. 3 Cod. Procedura Civila.

Firmele de recuperari creante inregistreza dosare de executare, le inchida si se foloseasc de art. 708 alin.1 pct.3 C. P. C., pentru a le redeschide chiar si dupa 4-5 ani.

Printr-o astfel de actiune, se incerca mascarea implinirii termenului scurs atat inaintea inregistrarii dosarului cat si dupa inchiderea acestuia.

Mai grav este ca, sunt unele instante care isi insusesc intru totul aceste aparari si resping contestatiile la executare in astfel de situatii..

Ce spune art. 708 alin.1 pct.3 ”Cursul prescriptiei se suspenda : 3.cat imp debitorul nu are bunuri urmaribile sau care nu au putut fi valorificate ori isi sustrage veniturile si bunurile urmaribile.”

Ce a invocat firma de recuperari creante:

Că cererea de executare silită a fost formulată de către aceasta, prin avocat colaborator al Ganţoi, Furculiţă şi Asociaţii SPARL ,respectiv       .Cu privire la prescripţia dreptului de a cere executarea silită, aprecizat că raportat la data de 04.09.2019 – data închiderii primului dosar execuțional faţă de lipsa bunurilor  urmăribile, termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită s-a întrerupt, iar contestatoarea nu a înţeles să formuleze contestaţie la executare împotriva executării pornite în cadrul dosarului execuțional nr.1023/2016. Finalmente, a susţinut că lipsa notificării cesiunii decreanţă nu este un motiv de anulare a executării silite, având în vedere că debitorul nu invocă efectuarea vreunei plăţi către cedent şi nici vreo altă vătămare produsă, arătând, totodată, că orice eventuală neregularitate privind procedura de comunicare este exclusiv imputabilă contestatoarei ,care nu a respectat obligaţia contractuală de a înştiinţa banca cu privire la modificarea domiciliului.

Rationamentul instantei de fond:

În conformitate cu art.405C.proc.civ. din 186 ,termenul de prescripție al dreptului de a cere executarea silită a titlului reprezentat de Contractul de credit nr.    /03.04.2006 este de 3 ani şi a început să curgă la data de 26.10.2011. Cu toate acestea, instanța reține că odată cu încetarea executării silite în dosarul nr. /EX/2016 al B.E.J.Cherşa Sebastian a început să curgă un nou termen de prescripție de 3 ani,care a fost întrerupt,conformart.4052 alin.1 lit. b C.proc.civ.din1865, prin formularea cererii de executare silită la 19.05.2021 în dosarul de executare silită ce face obiectul prezentei cauze. Prin urmare, atâta vreme cât creditoarea a făcut dovada–prin încheierea din 04.09.2019, emisă în dosarul nr.  /EX/2016 al B.E.J.CherşaSebastian (f.176)–că în perioada 2016-2019 a existat o executare silită împotriva aceleiași debitoare și în temeiul aceluiași titlu executoriu, rezultă că a probat întreruperea termenului deprescripție a dreptului de a cere executarea silită. Pe de altă parte, atâta vreme cât debitoarea nu a probat că procedura deexecutare silită realizată în dosarul de executare silită nr.  /EX/2016 a fost anulată ,parțial sau total, de o instanță pe calea unei contestații la executare, rezultă că, în prezenta cauză, instanța este ținută de efectul întreruptiv al actelor de executare realizate în dosarul execuțional nr. 1023/EX/2016 al B.E.J. Cherşa Sebastian. Astfel, instanța subliniază că dacă în procedura inițială debitorul nu a contestat actele de executare silită(inclusiv încheierea de încetare) și nu a invocat eventuala prescripție care ar fi intervenit–fie anterior începerii primei executări, fie pe parcursul acestei prime executări – de la data încetării executării silite începe să curgă un nou termen de prescripție. Prin urmare, în debutul celei de-a doua executări silite, debitorul poate invoca doar prescripția executării care a curs și care,prin ipoteză,s-a împlinit în perioada dintre data încetării primei executări și data formulării cererii pentru a doua executare silită, această condiție nefiind îndeplinită în cauza de față, având în vedere data încetării executării silite în dosarul execuțional nr.    /EX/2016, 04.09.2019, și data formulării noii cereri de executare silită, 19.05.2021. În condițiile în care actele de executare din prima executare ,inclusiv încheierea de încetare, nu au fost contestate ,acestea rămân valabile și își produce fectul întreruptiv de prescripție, chiar dacă, prin ipoteză, prescripția s-ar fi împlinit încă înainte de începerea primei proceduri execuționale. Față de cele expuse, instanța reține că susținerile contestatoarei privind intervenirea prescripției dreptului de a cere executarea silită sunt nefondate.

 

Am formulat apel cu urmatorul rationament, redat mai jos pe scurt:

 

  1. Ne aflam in situatia unei creante bancare ce se incadreaza in termenul general de prescriptie de 3 ani prevazut de decretul 167/1958.

  2. Avand in vedere ca dreptul de a obtine executarea silita este o componenta a dreptului material la actiune , urmeaza a se aplica regimul prescriptiei prevazut de dispozitiile privind aplicarea in timp.

  3. Astfel potrivit art. 201 din Legea nr. 71/2011 prescriptiile incepute si neamplinite la data intrarii in vigoare a noului Cod civil raman supuse dispozitiilor legale care le-au instituit, in acest sens fiind si dispozitiile art. 6 alin 4 N.C. civ.

  4. Avand in vedere ca cererea de executare silita a fost formulata in 2021, cu mult peste termenul maxim de depunere, mai exact 26.11.2014, rezulta fara putinta de tagada ca termenul de prescriptie era implinit.

  5. Executarea silita inceputa in 2016 si incheiata in 2019 nu avea cum sa intrerupa un termen ce era deja implinit de aproximativ 2 ani, cum gresit instanta de fond a apreciat.

  6. Cauzele de intrerupere trebuie sa intervina dupa ce prescripţia extinctiva a inceput sa curga si mai inainte de împlinirea termenului de prescriptie extinctiva.

  7. Prescripţia nu se poate invoca din oficiu de instanţă, ci numai de cel în favoarea căruia curge, fără nici o condiţie suplimentară.

  8. Cand un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate.

Solutia  din apel

 

05.01.2023

Ora estimata: 09:00
Complet: Apel 3
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul formulat de către apelanta în contradictoriu cu intimata INVESTCAPITAL LTD, prin Kruk România SRL, împotriva Sentinţei civile nr.      /2022 pronunţată de Judecătoria Sibiu la 24.06.2022 în dosar nr.          /306/2021, pe care o schimbă în parte, în sensul că :  Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatoarea , în contradictoriu cu intimata INVESTCAPITAL LTD şi, în consecinţă: Anulează executarea silită însăşi şi a tuturor actele de executare din dosarul execuţional 1905/2021 al BEJ Tamas Ovidiu Nicolae. Dispune restituirea taxei de timbru în valoare de 515,37 lei contestatoarei la data rămânerii definitive a hotărârii. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei atacate. Obligă intimata să achite apelantei suma de 257,5 lei cheltuieli de judecată parţiale în apel. Definitivă. Pronunţată azi, 05.01.2023 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: Hotarâre  18/2023  05.01.2023.”

Rationamentul instantei de control:

Tribunalul constată că instanţa de fond a reţinut în mod neîntemeiat că odată cu încetarea executării silite în dosar nr.      /EX/2016 a început să curgă un nou termen de prescripţie de 3ani, care a fost întrerupt conform art. 405 ind. 2 al. 1 lit.b VCpc prin formularea cererii de executare silită la 19.05.2021, că dacă în procedura inițială debitorul nu a contestat actele de executare silită (inclusiv încheierea de încetare) și nu a invocat eventuala prescripție care ar fi intervenit–fie anterior începerii primei executări, fie pe parcursul acestei prime executări–de la data încetări iexecutării silite începe să curgă un nou termen de prescripție, iar în debutul celei de-a doua executări silite, debitorul poate invoca doar prescripția executării care acurs și care, prin ipoteză, s-a împlinit în perioada dintre data încetării primei executări și data formulării cererii pentru a doua executare silită, în cauza de față, data încetării executării silite în dosarul execuțional nr.    /EX/2016, 04.09.2019, și data formulării noii cereri de executare silită, 19.05.2021. Tribunalul constată că termenul de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită sa împlinit la data de 26.10.2014, prima executare silită a început în anul 2016, iar a doua în 2019, ulterior împlinirii termenului de prescripţie, astfel că nu putem fi însituaţia întreruperii termenului de prescripţie atâta timp cât acesta s-a împlinit anterior formulării primei cereri de executare silită, iar un termen împlinit numai poatefi întrerupt. Inclusiv modul de redactare a textului art.405 ind.2 VCp c prevede „Cursul prescripţiei se întrerupe”,ceea ce denotă faptul că instituţia întreruperii intervine  atâta timp cât termenul esteî ncurs,după momentul de început al termenului (înspeţă,26.10.2011), respectiv de la data când se naşte dreptul de a  obţine executarea silită şi are ca reper final un moment anterior datei împlinirii termenului de prescripţie (26.10.2014). Astfel, fie că ne raportam la executarea silită demarată în anul 2016,  fie la executarea silită din anul 2019, nu este aplicabilă instituţia întreruperii prescripţiei.

 

Prescriptia stinge dreptul de a mai solicita executarea silita.

Prescripția nu operează de drept sau din oficiu, ea trebuie invocata in  cadrul unui proces de catre debitor, cu alte cuvinte doar instanta de judecata poate poate constata intervenirea prescripției.

Avand in vedere ca instantele de judecata nu pot face o analiza din oficiu daca titlul executoriu si-a pierdut puterea executorie, exista riscul sa fiti executati pentru o creanta dintr-un contract ce si-a pierdut puterea executorie.

 

Nu va lasati pacaliti de fi firmele de recuperari creante, folositiva de drepturile dumneavoastra.

Contactati un avocat specializat in executari silite si creante bancare.

Av. Lazar Ioan

Tel.0721449675

e-mail: contact@avocatlazarioan.ro

www.avocatlazarioan.ro

Hai sa vorbim
1
*** Avocat Lazar Ioan ***
Salut,
Ai nevoie de ajutor?