Jasa SEO profesional Jasa SEO profesional
no comments

Renuntarea la Prescriptie-KRUK ROMANIA!

INVESTCAPITAL PRIN Kruk Romania pierde un nou proces!

Renuntarea la prescriptie!

Termenul de a formula contestatia este de 15 zile de la comunicarea primelor acte de executare. (mai multe detalii aici)

In speta de mai jos recuperatorul se foloseste de o solicitare de achitare esalonata a datoriei ceruta de catre client inainte sa demaram contestatia la executare.

Astfel recupertorul invoca renuntarea la  prescriptie.

Renunţarea la prescripţie

Noul Cod civil dispune că nu se poate renunta la prescriptie cat timp nu a început să curga, ci doar la prescriptia implinita, precum şi la beneficiul termenului scurs pentru prescriptia inceputa şi neimplinita.

Renuntarea la prescriptie poate să fie expresa sau tacita – în acest caz, trebuie să fie neindoielnica, putand rezulta numai din manifestari neechivoce.

Nu va putea renunta la prescriptie cel lipsit de capacitatea de a instraina sau, dupa caz, de a se obliga.

Efectele renuntarii la prescriptie

Dupa renuntarea la prescriptie, incepe sa curga o noua prescriptie de acelasi fel; daca partea indreptatita renunta la beneficiul termenului scurs pana la acea data, sunt aplicabile dispozitiile privind intreruperea prescriptiei prin recunoasterea dreptului.

Prescriptia opereaza doar la solicitarea celui interesat.

Astfel legea ce guverneaza prescriptia extinctiva in aceasta speta e Decretul nr. 167/1958, iar art.18 spune clar ”instanta de judecata si executorul judecatoresc sunt obligati ca din oficiu , sa cerceteze , daca dreptul la actiune sau la executarea silita este prescris”.

Astfel potrivit art. 201 din Legea nr. 71/2011 prescriptiile incepute si neamplinite la data intrarii in vigoare a noului Cod civil raman supuse dispozitiilor legale care le-au instituit, in acest sens fiind si dispozitiile art. 6 alin 4 N.C. civ.

Mare atentie , termenul de formulare al contestatiei este de 15 zile de la primirea primelor acte de executare.

In situatia in care acest termen este depasit judecatoria poate respinge contestatia in baza exceptiei tardivitatii si nu se mai intra in fondul problemei dumneavoastra.

Respectand termenul de 15 zile am reusit sa anulam executarea silita demarata de InvestCapital ltd prin KRUK ca fiind demarata pentru o creanta prescrisa..

Mai jos regasiti cateva din cele invocate in cadrul contestatiei:

  1. In baza clauzelor contractului de credit in conditiile in care imprumutatul nu plateste la scadenta banca reziliaza de indata contractual fara alte formalitati, art. 12.2 din contract.

 

  1. In aceasta situatie “asa zisul creditor “ nu a uzat de calea conferita de lege si anume de executarea silita in termenul de 3 ani si astfel sa intrerupa acest termen.

 

  1. Consecinta acestui fapt este asa cum prevede si art.707 c.p.civ “Prescriptia stinge dreptul de a obtine executarea silita si orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie” singura conditie este ca persoana interesata sa solicite constatarea acestei situatii ceea ce am indeplinit prin promovarea acestei actiuni.a

 

  1. Pentru ca o creanţa sa poata fi pusa in executare, aceasta trebuie sa fie certa, lichida şi exigibila.

 

  1. Codul de procedura civila stabileşte condiţiile in care o creanţa poate fi considerata certa, lichida şi exigibila şi pe cale de consecinţa poate reprezenta temei al unei executari silite.

 

  1. Potrivit art.663 alin. 2 cod procedura civila, creanţa este certa cand existenţa ei neindoielnica rezulta din insuşi titlul executoriu in speta de fata ne aflam in cazul contractului de imprumut si consider ca verificarea caracterului cert al creanţei creditorului, adica a existenţei acesteia, presupune de fapt o analiza a valabilitaţii contractului incheiat intre parţi, realizandu-se astfel o cercetare chiar şi asupra inscrisului constatator, concluzia validitaţii convenţiei putand duce la relevarea certitudinii creanţei.

 

De aici situatia se complica, clientul solicitand in scris esalonarea datoriei si deblocarea conturilor.

La dosarul instantei apare cerere, iar instanta de fond, in speta Judecatoria Buftea , respinge contestatia la executare considerand ca acea solicitare este practic o renuntare la prescriptie conform art. 2508 C. civ. , renuntarea la prescriptie poate imbraca doua forme, respectiv, renuntarea expresa și cea tacita. Daca renuntarea expresa nu comporta discutii, in cazul celei tacite, aceasta trebuie sa aiba un caracter neindoielnic, putand sa rezulte doar din manifestari neechivoce.

 

Părţi

NumeCalitate parte
Contestator
INVESTCAPITAL LTDIntimat

 

 

Şedinţe

06.06.2019
Ora estimata: 8:30
Complet: C15 am .pr.
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge contestaţia la executare formulata de contestatorul                    în contradictoriu cu intimata INVESTCAPITAL LTD., ca neîntemeiată. Respinge capătul de cerere privind întoarcerea executării, ca neîntemeiat. Executorie. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecatoria Buftea. Pronunţata azi, 06.06.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  3552/2019  06.06.2019

In termenul legal de 10 zile am formulat apel prin care am aratat instantei ca in situatia de fata solicitarea respectiva nu reprezinta o renuntare la termenul de prescriptie implinit.

Am aratat ca in interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5,art. 201 şi art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 şi art. 2.513 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, stabileşte că prescripţiile extinctive incepute anterior datei de 1 octombrie 2011, implinite ori neimplinite la aceeaşi dată, rămân supuse dispoziţiilor art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, astfel am aratat ca acest dosar se judeca dupa dispozitiile vechiului cod civil si a Decretului 167/1958 ce nu prevede renuntarea la prescriptie.

Astfel rezultatul in faza apelului a fost cel scontat, fiind admisa contestatia la executare.

 

Părţi

NumeCalitate parte
Apelant Reclamant
INVESTCAPITAL LTD LA KRUK ROMANIA SRLIntimat Pârât

 

 

Şedinţe

21.01.2020
Ora estimata: 9:00
Complet: 5 A
Tip solutie: Schimbat total
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă in tot sentinţa civilă apelată, in sensul că: Admite contestaţia la executare in parte. Anuleaza actele de executare silită. Respinge cererea de intoarcere a executării silite, ca neintemeiată. Dispune restituirea taxei de timbru aferente contestaţiei la executare, din fond si din apel. Definitivă. Pronunţată, azi, 21.01.2020, prin punerea soluţiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  157/2020  21.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

Hai sa vorbim
1
*** Avocat Lazar Ioan ***
Salut,
Ai nevoie de ajutor?