Jasa SEO profesional Jasa SEO profesional

Recalculare Pensie

Recalculare Pensie

RECALCULAREA CUANTUMULUI PENSIEI PRIN VALORIFICAREA ADEVERINTEI PRIVIND ACORDUL GLOBAL, SPORURI, ADAOSURI 

Adeverinta ce cuprinde sporurile, adaosurile, acordul global, acordul individual poate fi valorificata, doar in baza unei decizii a instantei de judecata competenta.

*Mai jos puteti afla ce trebuie sa faceti pentru a valorifica adeverinta privind acordul global!

Contestare decizie pensionare ,

In situatia  in care ati incasat un venit brut format din salariu de baza, adaosuri, sporuri, acord global, acord individual  iar Casa de Pensii de care apartineti, nu a luat in considerare adeverinta ce demonstreaza acest venit, trebuie sa stiti ca puteti chema in judecata Casa de Pensii in vederea obtinerii drepturilor ce vi se cuvin.

Mai exact in vederea recalcularii dreptului la pensie ca urmare a valorificarii adeverintei trebuie sa contestatia decizia de pensionare.

Decizia prin care v-a fost respinsa recalcularea pensiei   TREBUIE CONTESTATA in termen de 45 zile de la data la care ati luat cunostinta de aceasta.

Contestatia  se inregistreaza la  Tribunalul din raza de domiciliu.

Pentru recalculare pensie trebuie sa obtineti mai intai o adeverinta de la fostul angajator/detinator de arhiva.

Cateva aspecte ce tin de adeverinta eliberata de fostul angajtor:

Potrivit dispozitiilor art.127 alin .2 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010, aprobate prin H.G. nr.257/2011: ,,Adeverinfa prin care se dovedesc aceste sporuri va cuprinde obligatoriu cel putin urmatoarele elemente: a) denumirea angajatorului; b) datele de identificare a persoanei; c) perioada in care s-a desfa urat activitatea, cu indicarea datei de incepere i de incetare a acesteia; d) functia, meseria sau specialitatea exercitata; e) denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata; f) perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat” si nu faptul ca au fost achitate contributiile la CAS.

Art. 1 din Decretul nr. 389/1972 cu privire la contribuția pentru asigurările sociale de stat dispunea că angajatorii să verse la bugetul asigurărilor sociale de stat o contribuție de 15 % asupra câștigului brut realizat de personalul lor salariat.

Principiul contributivității este reiterat atât în Legea nr. 19/2000, prin art. 2 lit. e)  cât și în Legea nr. 263/2010, prin art. 2 lit. c) şi art.3 alin (1) lit a.

Pentru stagiile de cotizare realizate ulterior datei de 1 aprilie 2001, data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, acest principiu este respectat.

Baza respingerii acestor venituri este sustinuta de reglementarea defectuasa din legea 19/2000 preluata intocmai de catre legea 263/2010, ce spune ca se iau in calcul doar veniturile cu caracter permanent.

Ceea ce interesează nu este caracterul permanent sau nepermanent al unor venituri, ci faptul ca  pentru aceste venituri chiar si nepermanente, statul a incasat contributiile sociale insa refuza sa le ia in considerare si pe acestea.

In acest sens am contestat si  castigat la Tribunalul Bucuresti anularea deciziei si recalcularea pensiei cu luarea in considerare a unor astfel de venituri trecute in adeverinta.

Nr. unic (nr. format vechi) :
Data inregistrarii13.05.2022
Data ultimei modificari:24.08.2022
Sectie:Secţia a-VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale
Materie:Asigurări sociale
Obiect:recalculare pensie
Stadiu procesual:Fond

 

Părţi

NumeCalitate parte
Reclamant
CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTIPârât

 

 

Şedinţe

22.08.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: C8
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite in parte cererea. Obligă pârâta să recalculeze drepturile de pensie pentru limita de vârsta ale contestatorului, începând cu data de 01.04.2022, cu valorificarea veniturilor suplimentare reprezentând „acord global, adaosurile la salariu, primele, compensaţiile la salariu , orele suplimentare”, evidenţiate in adeverinţa nr. 7651/20.10.2021 eliberata de Turbomecanica. Obliga parata sa plateasca reclamantei suma de           lei cheltuieli de judecata. Respinge in rest cererea ca neintemeiata. Cu apel în 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII-a. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei astăzi, 22.08.2022. Document: Hotarâre  5227/2022  22.08.2022

Nu renuntati la drepturile dumneavoastra.

Contactati un avocat specializat.

Av. Lazar Ioan

Tel.0721449675

e-mail: contact@avocatlazarioan.ro

www.avocatlazarioan.ro

No Responses

Reply

Hai sa vorbim
1
*** Avocat Lazar Ioan ***
Salut,
Ai nevoie de ajutor?