Jasa SEO profesional Jasa SEO profesional
no comments

Acordul Global-adeverinta Turbomecanica

Acordul Global- Adeverinta Turbomecanica

RECALCULAREA CUANTUMULUI PENSIEI PRIN VALORIFICAREA ADEVERINTEI PRIVIND ACORDUL GLOBAL 

Adeverinta de acord global eliberata de TURBOMECANICA luata in calcul de Tribunalul Bucuresti.

*Mai jos puteti afla ce trebuie sa faceti pentru a valorifica adeverinta privind acordul global!

Contestare decizie pensionare ,

In situatia  in care v-ati desfasurat activitatea si in acord global iar Casa de Pensii de care apartineti, nu a luat in considerare adeverinta privind acordul global, trebuie sa stiti ca puteti chema in judecata Casa de Pensii in vederea obtinerii drepturilor ce vi se cuvin, mai exact in vederea recalcularii dreptului la pensie ca urmare a valorificarii adeverintei privind desfasurarea muncii si in acord global.

Decizia prin care v-a fost respinsa recalcularea pensiei   TREBUIE CONTESTATA in termen de 45 zile de la data la care ati luat cunostinta de respectiva decizie.

Contestatia se inregistreaza la  Tribunalul din raza de domiciliu.

Cateva aspecte ce tin de adeverinta eliberata de fostul angajtor:

Potrivit dispozitiilor art.127 alin .2 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010, aprobate prin H.G. nr.257/2011: ,,Adeverinfa prin care se dovedesc aceste sporuri va cuprinde obligatoriu cel putin urmatoarele elemente: a) denumirea angajatorului; b) datele de identificare a persoanei; c) perioada in care s-a desfa urat activitatea, cu indicarea datei de incepere i de incetare a acesteia; d) functia, meseria sau specialitatea exercitata; e) denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata; f) perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat” si nu faptul ca au fost achitate contributiile la CAS.

Art. 1 din Decretul nr. 389/1972 cu privire la contribuția pentru asigurările sociale de stat dispunea că angajatorii să verse la bugetul asigurărilor sociale de stat o contribuție de 15 % asupra câștigului brut realizat de personalul lor salariat.

Principiul contributivității este reiterat atât în Legea nr. 19/2000, prin art. 2 lit. e)  cât și în Legea nr. 263/2010, prin art. 2 lit. c) şi art.3 alin (1) lit a.

Pentru stagiile de cotizare realizate ulterior datei de 1 aprilie 2001, data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, acest principiu este respectat.

Pentru stagiile de cotizare realizate sub imperiul reglementărilor anterioare, soluția se impune a fi aceeași, întrucât pe de o parte, se afirmă în art. 2 al Legii nr. 19/2000 ca sistemul public se organizează și funcționează având la bază principiul contributivității (conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuțiilor de asigurări sociale plătite), iar pe de altă parte, același legiuitor limitează fără nicio justificare aplicarea acestui principiu, înlăturând din calculul pensiilor anumite venituri și sporuri obținute anterior datei de 1 aprilie 2001, pe motiv că nu ar fi avut caracter permanent.

Veniturile realizate in sistem de acord global trebuie luate in considerare la calcularea drepturilor de pensie deoarece retribuirea în acord global presupunea salarizarea angajaților în funcție de realizările profesionale.

Baza respingerii acestor venituri este sustinuta de reglementarea defectuasa din legea 19/2000 preluata intocmai de catre legea 263/2010, ce spune ca se iau in calcul doar veniturile cu caracter permanent.

Ceea ce interesează nu este caracterul permanent sau nepermanent al unor venituri, ci faptul ca  pentru aceste venituri chiar si nepermanente, statul a incasat contributiile sociale insa refuza sa le ia in considerare si pe acestea.

In acest sens am contestat si  castigat la Tribunalul Bucuresti anularea deciziei si recalcularea pensiei cu luarea in considerare a unor astfel de venituri realizate in acord.

Părţi

NumeCalitate parte
Reclamant
CASA DE PENSII A MUNCIPIULUI BUCUREŞTIPârât

 

 

Şedinţe

05.05.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: C26
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată. Anulează decizia nr.       / 05.02.2022. Obligă pârâta să emită o decizie prin care să stabilească şi să plătească pensia cuvenită reclamantului începând cu data de 19.10.2021 cu valorificarea şi a veniturilor suplimentare reprezentând „ acord global, prime şi ore suplimentare” evidenţiate în adeverinţa nr.6179/31.08.2020 emisă de TURBOMECANICA. Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 1100 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocaţial. Cu apel în 30 zile de la comunicare, cerere care se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII-a. Pronunţată astăzi 05.05.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  3080/2022  05.05.2022

Av.Lazar Ioan

Tel.0721449675

Hai sa vorbim
1
*** Avocat Lazar Ioan ***
Salut,
Ai nevoie de ajutor?