Sari la conținut

Recalculare Pensie Acord Global

Nu uita să dai share

Recalculare Pensie Acord Global

RECALCULAREA CUANTUMULUI PENSIEI PRIN VALORIFICAREA ADEVERINTEI PRIVIND ACORDUL GLOBAL 

*Mai jos puteti afla ce trebuie sa faceti pentru a valorifica adeverinta privind acordul global!

Contestare decizie pensionare ,

In situatia  in care v-ati desfasurat activitatea si in acord global iar Casa de Pensii de care apartineti, nu a luat in considerare adeverinta privind acordul global, trebuie sa stiti ca puteti chema in judecata Casa de Pensii in vederea obtinerii drepturilor ce vi se cuvin, mai exact in vederea recalcularii dreptului la pensie ca urmare a valorificarii adeverintei privind desfasurarea muncii si in acord global.

Decizia prin care v-a fost respinsa recalcularea pensiei   TREBUIE CONTESTATA in termen de 45 zile de la data la care ati luat cunostinta .

Contestatia se inregistreaza la  Tribunalul din raza de domiciliu.

Cateva aspecte ce tin de adeverinta eliberata de fostul angajtor:

Potrivit dispozitiilor art.127 alin .2 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010, aprobate prin H.G. nr.257/2011: ,,Adeverinta prin care se dovedesc aceste sporuri va cuprinde obligatoriu cel putin urmatoarele elemente: a) denumirea angajatorului; b) datele de identificare a persoanei; c) perioada in care s-a desfasurat activitatea, cu indicarea datei de incepere si de incetare a acesteia; d) functia, meseria sau specialitatea exercitata; e) denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata; f) perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat” si  faptul ca au fost achitate contributiile la CAS.

Art. 1 din Decretul nr. 389/1972 cu privire la contribuția pentru asigurările sociale de stat dispunea că angajatorii să verse la bugetul asigurărilor sociale de stat o contribuție de 15 % asupra câștigului brut realizat de personalul lor salariat.

În conformitate cu dispozitiile art. 3 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială – dreptul comun în materie anterior Legii nr. 19/2000 – dreptul la pensie era recunoscut tuturor cetățenilor care au desfășurat o activitate permanentă pe baza unui contract de muncă și pentru care angajatorii au plătit contribuția de asigurări sociale prevăzută de lege.

Principiul contributivității este reiterat atât în Legea nr. 19/2000, prin art. 2 lit. e)  cât și în Legea nr. 263/2010, prin art. 2 lit. c) şi art.3 alin (1) lit a.

Pentru stagiile de cotizare realizate ulterior datei de 1 aprilie 2001, data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, acest principiu este respectat.

Pentru stagiile de cotizare realizate sub imperiul reglementărilor anterioare, soluția se impune a fi aceeași, întrucât pe de o parte, se afirmă în art. 2 al Legii nr. 19/2000 ca sistemul public se organizează și funcționează având la bază principiul contributivității (conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuțiilor de asigurări sociale plătite), iar pe de altă parte, același legiuitor limitează fără nicio justificare aplicarea acestui principiu, înlăturând din calculul pensiilor anumite venituri și sporuri obținute anterior datei de 1 aprilie 2001, pe motiv că nu ar fi avut caracter permanent.

Veniturile realizate in sistem de acord global trebuie luate in considerare la calcularea drepturilor de pensie deoarece retribuirea în acord global presupunea salarizarea angajaților în funcție de realizările profesionale.

Baza respingerii acestor venituri este sustinuta de reglementarea defectuasa din legea 19/2000 preluata intocmai de catre legea 263/2010, ce spune ca se iau in calcul doar veniturile cu caracter permanent.

Ceea ce interesează nu este caracterul permanent sau nepermanent al unor venituri, ci faptul ca  pentru aceste venituri chiar si nepermanente, statul a incasat contributiile sociale insa refuza sa le ia in considerare si pe acestea.

In acest sens am contestat si  castigat la Tribunalul Bucuresti anularea deciziei si recalcularea pensiei cu luarea in considerare a unor astfel de venituri realizate in acord.

NumeCalitate parte
Reclamant
CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREŞTIPârât

 

Şedinţe

07.07.2021
Ora estimata: 09:00
Complet: C27
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite acţiunea. Obligă pârâta să emită o nouă decizie, prin care să recalculeze drepturile de pensie ale reclamantului, retroactiv, începând cu data de 11.02.2021, cu luarea în considerare a veniturilor suplimentare reprezentând acord, men?ionate în adeverin?a nr.5851/10.07.2020 emisă de S.C. IOR S.A. BUCURE?TI. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 900 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, alcătuite din onorariu de avocat. Cu apel, în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale. Executorie. Pronunţată astăzi, 07.07.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei.
Document: Hotarâre  5207/2021  07.07.2021

Av. Lazar Ioan

Tel.0721449675


Nu uita să dai share
Hai sa vorbim
1
*** Avocat Lazar Ioan ***
Salut,
Ai nevoie de ajutor?