Sari la conținut

Prescriptia in cursul executarii silite

Nu uita să dai share

Prescriptia in cursul executarii silite

Interpretarea data de Tribunalul Gorj cu privire la ”prescriptia in cursul executarii silite„

Aspecte practice cand avem doua dosare de executare , unul inchis ca insolvabil iar celalalt nou deschis.

1) Cursul prescriptiei se intrerupe:
4. pe data indeplinirii in cursul executarii silite a unui act de executare.”

Astfel, Tribunalul Gorj a decis ca atata timp cat executorul judecatoresc nu a intocmit niciun act de executare mai mult de 3 ani de la ultimul act de executare silita, se impune admiterea contestatiei la executare si anularea tuturor actelor de executare.

Tribunalul a transat in mod corect doua aspecte:

  1. interpretare corecta data de instanta dispozitiilor de la art. 709 alin. 1 pct. 4 C. pr. civ,
  2. situatia actelor executorului judecatoresc ce nu se incadreaza in cele prevazute la art. 659 C. pr. civ, in sensul ca emiterea adreselor de obtinere a informatiilor catre diverse autoritati nu reprezinta acte de executare si nu duc la intreruperea prescriptiei executarii silite.

Considerentele hotararii Tribunalului Gorj cu privire la prescriptia in cursul executarii:

Verificând actele dosarului prin prisma criticilor formulate de apelanta asupra modului de solutionare a prescriptiei dreptului creditoarei de a obtine executarea silita, tribunalul constata ca la data de 23.06.2014 s-a inceput, in baza contractul de credit nr.       / 15.11.2006, executarea silita a debitoarei              , constituindu-se in acest sens dosarul executional nr.           /2014 instrumentat de BEJ Tapusi Ruxandra.

In data de 11.10.2021 s-a procedat la inchiderea dosarului executional anterior mentionat din cauza lipsei de bunuri urmaribile ale debitoarei.

La data de 14.11.2022, s-a formulat o noua cerere de executare silita impotriva debitoarei, in baza aceluiasi contract de credit, formându-se dosarul executional nr.       /2022 al BEJ Graf Antonio Lenhard.

            Dreptul de a obtine executarea silita a creantelor se prescrie in termen de 3 ani si incepe sa curga de la data nasterii dreptului de a obtine executarea silita.

In cazul titlurilor executorii care nu se obtin in urma unei proceduri jurisdictionale, insa carora legea le recunoaste putere executorie (spre exemplu, contractele de credit), dreptul se naste, in principiu, la momentul la care obligatia stabilita in titlul executoriu este incalcata ori, dupa caz, trebuia executata, chiar in absenta unei constrângeri sau incalcari. In concret, nasterea dreptului de a obtine executarea silita este data la care obligatia (creanta) a devenit exigibila, adica in momentul in care obligatia debitorului este ajunsa la scadenta sau debitorul este decazut din beneficiul termenului de plata, in urma declararii scadentei anticipate.

Un contract de credit, ca varietate a contractului de imprumut, este prin natura lui un contract cu executare uno ictu, iar faptul ca institutia de credit si-a asumat o obligatie care se executa dintr-o data, iar cealalta parte (imprumutatul) si-a asumat o obligatie de restituire succesiva, prin plata esalonata a ratelor, nu schimba caracterul unitar al prestatiilor.

Chiar daca executarea obligatiei de restituire se prelungeste in timp, restituirea imprumutului reprezinta o unica obligatie, deoarece platile periodice ale ratelor succesive de credit alcatuiesc, prin finalitatea lor, un tot unitar, situatie in care prescriptia va curge, pentru intreaga creanta, de la data exigibilitatii creantei.

Asadar, rambursarea intregului credit reprezinta o obligatie unica, astfel cum a fost si cea a institutiei de credit la acordarea imprumutului, astfel dreptul creditorului de a obtine executarea silita in temeiul contractului de credit, va fi supus unei prescriptii unice, pentru intreaga creanta, al carei inceput va curge de la data exigibilitatii creditului, ce se va situa, la momentul scadentei ultimei rate sau, dupa caz, la data declararii scadentei anticipate a creditului, ca urmare a nerestituirii la termen a ratei/ratelor scadente.

Depunerea cererii de executare silita la BEJ Tapusi Ruxandra la data de 23.06.2014, formulata asadar in interiorul termenului de prescriptie prin raportare la data scadentei anticipate, a intrerupt termenul de prescriptie, conform art. 709 alin.1 pct.2 C. pr. civ.

In intervalul 23.06.2014-11.10.2021(când s-a procedat la inchiderea dosarului executional nr.     /2014) nu au fost  identificate acte intreruptive ale termenului de prescriptie, acte de natura celor reglementate de art. 709 alin. 1 C.proc.civ. si care  ar fi determinat o noua intrerupere a termenului de prescriptie.

Pentru a retine astfel, tribunalul are in vedere ca nu orice document din dosarul de executare reprezinta act de executare in sensul legii. Actele de executare sunt acte prin care executarea propriu-zisa produce efecte in ceea ce priveste patrimoniul debitorului executat. Actele de executare sunt actiuni concrete apte sa conduca la executarea obligatiei/recuperarea creantei.

Verificând dosarul de executare nr.        /2014, tribunalul constata ca in acest intervalul 23.06.2014-11.10.2021 executorul judecatoresc a efectuat doar interogari in baza de date cu privire la conturile detinute de debitoare, respectiv cu privire la locul de munca al acesteia. Aceste interogari in vederea identificarii bunurilor susceptibile de executare silita nu constituie acte de executare silita, pentru  argumentele mentionate anterior.

            Totodata, incetarea executarii silite nu este un act de executare tocmai pentru ca nu este apt sa conduca la executare, nu conduce la recuperarea creantei si nu are efecte in patrimoniul debitorului, fiind dimpotriva un document ce constata insolvabilitatea si deci neputinta de a executa debitorul.

Nefiind identificate acte de executare in intervalul ce ar fi determinat o noua intrerupere a termenului de prescriptie rezulta, asadar, ca cererea de executare silita din data de 14.11.2022 adresata BEJ Graf Antonio Lenhard este formulata in afara termenului de prescriptie, care a expirat la 23.06.2017, iar  in cauza  a operat prescriptia dreptului de a cere executarea silita.

Pentru aceste considerente,  tribunalul constata ca instanta de fond nu dat o rezolvare corecta problemei prescriptiei dreptului creditoarei de a cere executarea silita, motiv pentru care in baza art. 480 alin.1 C.pr.civ. va admite apelul declarat de apelanta contestatoare             , va schimba in parte incheierea in sensul ca va admite contestatia la executare si va anula actele de executare silita  ce formeaza obiectul dosarului de executare nr.        /2022 al BEJ Graf Antonio Lenhard, ca urmare a constatarii prescrierii dreptului creditoarei de a cere executarea silita.

 Totodata, fata de dispozitiilor art.724 alin.1din Cod procedura civila potrivit carora „ in cazul in care instanta judecatoreasca a desfiintat titlul executoriu sau insasi executarea silita, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeasi hotarâre, asupra restabilirii situatiei anterioare executarii”, tribunalul va dispune intoarcerea executarii cu privire la sumele executate in dosarul de executare nr.     /2022.

Se va mentine solutia asupra exceptiei netimbrarii, solutie ce nu a fost apelata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul declarat de apelanta contestatoare                  , cu domiciliul in              si sediul procesual ales la Cabinet avocat Lazar Ioan,                     , impotriva incheierii civile nr.         /29.03.2023 pronuntata de Judecatoria                in dosar nr.         /267/2023 si in contradictoriu cu intimata InvestCapital LTD, cu sediul pentru comunicarea actelor de procedura la Kruk România SRL, in Municipiul Târgoviste, Bulevardul Independentei, nr. 2C, judetul Dâmbovita.

Schimba in parte incheierea in sensul ca admite contestatia la executare.

Anuleaza actele de executare silita  ce formeaza obiectul dosarului de executare nr.           /2022 al BEJ Graf Antonio Lenhard. Dispune intoarcerea executarii cu privire la sumele executate in dosarul de executare nr.               /2022. Mentine solutia asupra exceptiei netimbrarii. Definitiva.

Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partii prin intermediul grefei instantei azi, 05.03.2024.

 


Nu uita să dai share
Hai sa vorbim
1
*** Avocat Lazar Ioan ***
Salut,
Ai nevoie de ajutor?