Sari la conținut

Nulitate absoluta contract – cauza ilicita

Nu uita să dai share

Nulitate absoluta contract – cauza ilicita

Caracterul ilicit al cauzei contractelor de vanzare-cumparare cu consecinta nulitatii absolute a acestora.

Art.1247 alin. 1  Cod. Civil ”Este nul contractul încheiat cu încălcarea unei dispoziţii legale instituite pentru ocrotirea unui interes general.„

Nulitate poate fi invocata de orice persoana interesata , prin tr-o actiune sau pe cale de exceptie, potrivit  art 1247 alin.2 cod civil.

Contractul este lovit de nulitate absolută în cazurile anume prevăzute de lege, precum şi atunci când rezultă neîndoielnic din lege că interesul ocrotit este unul general.

Potrivit art. 1236 Cod. Civil cauza unui contract trebuie sa existe , sa fie licita si morala, iar 1238 cod. Civil ”cauza ilicita sau imorala artrage nulitatea absoluta daca este comuna ori, in caz contrar, daca cealalta parte a cunoscut-o sau, dupa imprejurari trebuia sa o cunoasca.”

De asemenea  art. 1554 alin. 1 Cod. Civ. spune” contractul desfiintat prin rezolutiune se considera ca nu a fost niciodata incheiat.”

Potrivit Art. 1254 alin. (2) din Noul Cod civil se stabileste  ca „desfiintarea contractului atrage, în conditiile legii, si desfiintarea actelor subsecvente încheiate în baza lui”

Nulitatea actului juridic civil atrage principiul retroactivității, potrivit căruia, efectele nulității ajung până în momentul încheierii actului juridic civil, ca atare, se ajunge în situația în care părțile nu ar fi încheiat actul juridic.. De asemenea, nulitatea atrage principiul repunerii în situația anterioară, potrivit căruia tot ce s-a executat în baza unui act anulat trebuie restituit, astfel încât părțile raportului juridic trebuie să ajungă în situația în care acel act nu s-ar fi încheiat.

Regula anulării actului subsecvent, ca urmare a anulării actului initial (resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis), are caracterul unui principiu care guvernează efectele nulității – retroactivitatea și repunerea părților în situația anterioară, dar și principiului potrivit căruia nimeni nu poate transmite altuia un drept pe care nu îl are, în sensul că, dacă prin anularea actului juridic inițial se desființează dreptul transmițătorului din actul juridic subsecvent, înseamnă că acesta a transmis un drept pe care nu îl avea, deci nici subdobânditorul nu poate devenit titularul acestui drept.

Şedinţe

26.01.2022
Ora estimata: 8:30
Complet: FF2 AP
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite ac?iunea formulată de către reclamantă. Constata nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.          /20.05.2021 pentru cauză ilicită. Dispune repunerea păr?ilor în situa?ia anterioară în sensul revenirii dreptului de proprietate asupra imobilului situat în ––––––––––, compus din ––––––––– în patrimoniul defunctului ––––– si obligării pârâtei ––––– la restituirea către pârâta ––––– a sumei de ––- lei, reprezentând pretul plătit pentru acest imobil. Obligă pârâtii în solidar la plata către reclamată a sumei de 2.491 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Document: Hotarâre         /2022  26.01.2022

Avocat Lazar Ioan

Tel.0721449675

contact@avocatlazarioan.ro

www.avocatlazarioan.ro

www.asistentaexecutare.ro


Nu uita să dai share
Hai sa vorbim
1
*** Avocat Lazar Ioan ***
Salut,
Ai nevoie de ajutor?