Jasa SEO profesional Jasa SEO profesional

Anularea Contractului De Vanzare Cumparare Cu Clauza De Intretinere

Anularea Contractului De Vanzare Cumparare Cu Clauza De Intretinere

Contractul de Vanzare cumparare si Clauza de Intretinere

Ati incheiat un contract de vanzare cumparare in care cumparatorii s-au obligat  sa va acorde intrestinere sub toate formele iar dumneavoastra ati transmis dreptul de  proprietate asupra unui bun imobil,  insa cumparatorii nu va acorda intretinerea stabilta, neindeplinindu-si obligatiile asumate prin contract?

Foarte multe persoane  in varsta care au semnat contracte de vanzare cumparare cu clauza de intretinere au fost  efectiv tepuite de catre cei ce au vrut sa puna mana pe bunurile lor.

 

Cu aceasta ocazie va prezentam ce puteti face daca sunteti intr-o astfel de situatie:

Este important sa stiti ca daca cel care se obliga, conform contractului, sa acorde intretinerea unei persoane in schimbul imobilului persoanei intretinute  nu respecta aceasta obligatie, cel ce trebuie sa primeasca intetinerea are la dispozitie calea Rezolutiunii Contractului pentru a-si recupera bunurile, casa, apartamentul.

De asemenea  trebuie sa stiti  ca Rezolutiunea Contractului  poate fi ceruta si de catre mostenitorii celui ce nu i s-a respectat clauza de intretinere chiar si  dupa moartea acelei persoane.

Aici trebuie sa fiti foarte atenti deoarece mostenitorul trebuie sa respecte termenul general de 3 ani stabilit de institutia prescriptiei.

Daca va aflati intr-o astfel de situatie este bine sa va  informati fiindca va puteti apara drepturile, insa doar in instanta si doar cu ajutorul unui avocat specializat.

 Puteti solicita instantei de judecata sa dispuna rezolutiunea contractului de intretinere pentru neexecutarea obligatiei de intretinere si restituirea dreptului transmis de catre dumneavoastra la data contractarii.

Condițiile generale care trebuie întrunite cumulativ pentru ca rezoluțiunea unui contract  sa fie admisibila sunt:

  • sa existe o neexecutare a obligațiilor asumate prin contract din partea unei parți contractante,
  • neexecutarea obligațiilor sa îi fie imputabila acesteia și sa fie pusa în întarziere.

Cu privire la condiția neexecutarii obligațiilor contractuale, trebuie sa indicati  mijloacele de proba ce urmeaza a fi administrate din care rezulta ca paratii nu și-au executat obligațiile asumate prin contractul de intretinere, astfel ca v-ati vazut nevoit sa formulati acțiunea în rezoluțiunea contractului.

Este de precizat faptul ca neexecutarea obligației de întreținere, clauza de intretinere, asumata de parati prin contract este suficient de importanta ca sa atraga rezoluțiunea contractului.

Referitor la condiția ca neexecutarea obligației de întreținere sa fie imputabila debitorului acestei obligații, va trebui sa probati ca neîndeplinirea obligației de întreținere de catre parati are la baza culpa acestora.

Art. 1548 C.civ. instituie în materia raspunderii contractuale o prezumție de culpa în sarcina paratilor, prezumție relativa, care va putea  fi rasturnata de catre acestia.

De asemenea, contractul de intreținere poate fi desființat pe calea rezoluțiunii numai daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației de întreținere nu este imputabila întreținutului.

În ceea ce privește condiția punerii în întarziere, în cazul contractului de întreținere, datorita caracterului alimentar al prestației la care se oblige debitorii și care trebuie efectuata succesiv, termenele de executare fiind esențiale, debitorii sunt drept în întarziere, potrivit dispozițiilor art. 1523 alin. 2 lit. c) teza a II-a C.civ.

Instanta Competenta

Instanta competenta sa judece actiunea in rezolutiunea contractului de intretinere potrivit art. 113 alin. (1) C.Proc. Civ., referitoare la competenta alternativa, respectiv

– pct. 2: care arata ca in cazul cererilor referitoare la obligatia de intretinere, instanta competenta este cea in a carei circumscriptie domiciliaza creditorul-reclamant

– pct. 3: care arata ca in cazul cererilor privind executarea, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui contract este competenta instanta locului prevazut in contract pentru executarea, chiar si in parte, a obligatiei.

Clauza De Intretinere nerespectata, da dreptul la rezolutiunea contractului!

In concluzie, daca sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate a rezoluțiunii contractului  pentru neexecutarea culpabila a obligației de întreținere, puteti solicita instantei sa admita cererea, sa dispuna rezoluțiunea contractului de întreținere, desființarea acestuia și restituirea bunului.

De asemenea se poate solicita rezolutiunea contractului si pentru contractele incheiate inainte de 2011 data intrarii in vigoare a Noului Cod Civil si avem aici art. 1020 si 1021 Vechiul Cod. Civil.

Prescriptia dreptului de a cere Rezolutiunea Contractului cu Clauza de Intretinere este de 3 ani in cazul mostenitorilor iar  pentru vanzator (creditorul intretinerii) nefiind aplicabila indiferent de cat de mult se intinde in timp neexecutarea obligatiei.(Revista dreptul 1992)

 

Daca sunteti intr-o asemenea situatie, puteti sa ne contactati in vederea verificarii situatiei si demararii in instanta a unei actiuni pentru recuperarea imobilului instrainat.

Av. Lazar Ioan

0721449675

2 Comments

  1. ionel
  2. Dumitru Lucica

Reply

Hai sa vorbim
1
*** Avocat Lazar Ioan ***
Salut,
Ai nevoie de ajutor?