Jasa SEO profesional Jasa SEO profesional
no comments

Contestatie la executare – Clauze abuzive

Contestatie la executare si clauze abuzive

Invocarea clauzelor abuzive in cadrul contestatiei la executare!

CJUE a hotarat ca termenul de 15 zile nu este suficient pentru a depune contestatia la executare. In cauza C75/19 Curtea a decis ca persoanele imprumutate la banci sau IFN-uri si cei care sunt subiectul unei recuperari exercitata de firme cu acest scop (recuperari creante) pot depune o contestatie la executare oricand. Singura conditie care trebuie respectata este ca persoanele sa invoce existenta unor clauze de natura abuziva in cadrul contestatiei la executare si in legatura cu contractul de credit pus in executare silita.

Fara a elabora prea mult, e important sa retinem doua lucruri importante despre aceasta hotarare:

         contestatia la executare silita se poate face si peste termenul impus pana acum de 15 zile;

         toti cei care s-au judecat si au primit respingere de la instanta in baza „tardivitatii” pot sa isi redeschida dosarele.

Avand in vedere decizia  CJUE, am formulat contestatie la executare intr-un dosar de executare din 2014 unde am solicitat:

1.Sa se constate necertitudinea creantei din actele de executare, deoarece consideram ca aceasta creanta a fost calculata gresit in baza clauzelor abuzive prevazute in contract, solicitam recalcularea debitului prin scaderea sumelor percepute in baza dobanzilor/comisioanelor adaugate abuziv si anularea actelor de executare emise in baza debitului contestat.

2.Lamurirea intinderii si aplicarii titlului executoriu si anume, constatarea ca abuzive a prevederilor  contractuale, in raport de Legea 193/2000 si prin urmare anularea actelor de executare a sumelor ce deriva din clauzele constatate ca fiind abuzive.

Executarea silita a fost demarata in 2014 de catre Raiffeisen Bank si continuata din 2020 de catre Investcapital prin Kruk Romania SRL.

Bineinteles instanta de fond a respins contestatia ca neintemeiata:

 

Obiect:contestaţie la executare întoarcere executare / constatare abuzive prevederi contractuale – dosar de executare nr. 45/2014- BIEJ Mitu Mihai Ioan
Stadiu procesual:Fond

 

Părţi

NumeCalitate parte
                      – LA CAB. AVOCAT LAZĂR IOANContestator
INVESTCAPITAL LTD – LA KRUK ROMÂNIA SRLIntimat
RAIFFEISEN BANK S.A.Intimat

 

 

Şedinţe

16.09.2020

Ora estimata: 08:30
Complet: C5 – civil
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei calităţii procesual pasive a intimatei Raiffeisen Bank S.A. privitor la capătul de cerere ce are ca obiect nulitatea actelor de executare. Respinge excepţia netimbrării cererii şi excepţia inadmisibilităţii. Respinge excepţia tardivităţii faţă de capătul de cerere privitor la actele de executare comunicate la 9 iunie 2020.

Respinge contesta?ia la titlu ce are ca obiect recalcularea sumelor şi declararea caracterului abuziv al clauzelor contractuale ce vizează dobânda variabilă prevăzute la punctele 3.2 din contract ce prevăd faptul că banca poate modifica dobânda în consecinţă în orice moment, conform deciziei sale, clauza privind comisionul de administrare prev. de art. 3.5 ce prevăd un comision de administrare de 0,33% din valoarea iniţială a creditului; clauza privind comisionul de procesare de 3% calculat din valoarea creditului acordat, clauza prev. de art. 2.2. din actul adiţional la contractul de credit încheiat în anul 2011 prin care banca stabileşte dobânda ca fiind calculată conform formulei Euribor la 6 luni plus marja băncii de 28,51% şi clauza prevăzută la art. 2.2. din actul adiţional încheiat în anul 2012 la contractul de credit prin care banca stabileşte dobânda ca fiind calculată conform formulei Euribor la 6 luni plus marja băncii de 31,48%.

Obligă pe contestator să plătească către Biroul Executorului Judecătoresc Mitu Ioan suma de 223 lei reprezentând contravaloarea dosarului de executare. În conformitate cu dispoziţiile art. 651 al. 4 Cod procedură civilă, prezenta hotărâre este executorie şi poate fi atacată numai cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Câmpulung. În conformitate cu dispoziţiile art. 396 al.2 Cod procedură civilă, pronunţarea hotărârii se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, azi 16 septembrie 2020, prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  1930/2020  16.09.2020

 

Am formulat apel in termenul legal, iar instanta de control a admis apelul si a stabilit:

 

Obiect:contestaţie la executare întoarcere executare / constatare abuzive prevederi contractuale – dosar de executare nr. 45/2014- BIEJ Mitu Mihai Ioan
Stadiu procesual:Apel

 

Părţi

NumeCalitate parte
                        – LA CAB. AVOCAT LAZĂR IOANApelant Contestator
INVESTCAPITAL LTD – LA KRUK ROMÂNIA SRLIntimat
RAIFFEISEN BANK S.A.Intimat

 

 

Şedinţe

26.10.2021

Ora estimata: 09:00
Complet: C9 APEL CIVIL NCPC
Tip solutie: Admitere apel
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimba în parte sentinţa civilă nr. 1930/2020. Admite în parte contesta?ia la executare. Constă caracterul abuziv al următoarelor clauze prevăzute în contractul de credit nr. RF042          /20.08.2008 încheiat între Raiffeisen Bank SA şi                       : – art. 3, pct. 2, cu privire la dobânda curentă revizuibilă/variabilă; – art. 3, pct. 5 cu privire la comisionul de administrare; – art. 3, pct. 7, cu privire la comisionul de procesare; Dispune înlăturarea clauzelor constatate abuziv din contractul de credit nr. RF042             /20.08.2008 între Raiffeisen Bank SA şi                 . Respinge cererea de constatare a clauzelor abuzive, din actele adi?ionale la acela?i contract, acte adi?ionale încheiate în datele de 24.01.2011 şi 5.06.2012, ca neîntemeiată. Îndreaptă actele de executare silită efectuate în dosarul nr. 45/2014 aflat pe rolul B.E.J. Mitu Mihai, în sensul că debitul urmărit la data actualizării crean?ei respectiv la data de 7.04.2020, este de 18.488,17 euro (echivalentul în lei) compus din debit principal, dobândă şi penalită?i de întârziere. Men?ine sentin?a sub aspectul solu?iilor privind excep?iile invocate şi privind obligarea contestatorului apelant să plătească către Biroul Executorului Judecătoresc Mitu Ioan, suma de 223 lei reprezentând contravaloarea dosarului de executare. Obliga contestatorul apelant sa achite expertului              suma de 400 lei, cu titlu de diferen?a onorariu expert. Dispune restituirea către contestator, a taxei de timbru achitata in fond (1.300 lei) si apel (650 lei) in cuantum total de 1.950 lei. Obliga intimata să plătească apelantului suma de 2.200 lei cu titlu de cheltuieli de judecata care se compune din: suma de 1.000 lei onorariu expert judiciar şi suma de              lei onorariu avocat. Definitivă. Pronun?ată azi 26.10.2021, conf. art. 396 din C.p.c. prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: Hotarâre  4093/2021  26.10.2021

Astfel,  suma solicitata de recuperatorul INVESTCAPITAL  prin  Kruk Romania SRL  de  30.000 euro a fost redusa la 18.488,17 euro, doar din diferenta de dobanda si comisioane.

 

Av. Lazar Ioan

Tel. 0721449675

Hai sa vorbim
1
*** Avocat Lazar Ioan ***
Salut,
Ai nevoie de ajutor?