fbpx
Jasa SEO profesional Jasa SEO profesional

Cum scapam de Clauzele Abuzive din contractele de credit

Clauzele abuzive sanctionate de instanta, indiferent cine este actualul creditor

Bancpost SA actuala Banca Transilvania

EFG NEW EUROPE FUNDING II B.V

Romania a transpus Directiva nr. 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, prin Legea nr. 193/2000, astfel, prin acest act normativ  la nivelul instantelor , s-a  format o practica relevanta în sensul constatarii caracterului abuziv si anularii diverselor clauze inserate in contractele  de credit.

Clauzele abuzive cuprinse în contract si constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula in continuare, cu acordul consumatorului, numai daca dupa eliminarea acestora mai poate continua.”

„ (4) Dispozitiile alin. (1)-(3) nu aduc atingere dreptului consumatorului caruia i se opune un contract de adeziune ce contine clauze abuzive de a invoca nulitatea clauzei pe cale de actiune ori pe cale de exceptie, în conditiile legii.” „Consumatorii prejudiciati prin contracte încheiate cu încalcarea prevederilor prezentei legi au dreptul de a se adresa organelor judecatoresti în conformitate cu prevederile Codului civil si ale Codului de procedura civila.”

Clauza abuziva prezinta urmatoarele caracteristici:

1.Clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul;

2.Clauza ce creeaza un dezechilibru semnificativ între drepturile si obligatiile partilor în detrimentul consumatorului

3.Clauza  care este contrara cerintelor de buna credinta.

Sa spunem ca izvorul în materia clauzelor abuzive il reprezinta Legea nr. 193/2000 ce ofera  principiile de baza operabile în domeniu.

Altfel spus, în solutionarea actiunilor avand ca obiect constatarea caracterului abuziv al unor clauze contractuale, instantele de judecata au regasit temeiul juridic al solicitarii formulate chiar în dispozitiile actului normativ special, respectiv al Legii nr. 193/2000.

In prezentare vom face referire la un contract de credit incheiat cu Bancpost vandut catre EFG NEW EUROPE FUNDING II B.V.

Banca a interpretat clauza contractuala referitoare la dobanda numai în favoarea sa, insa instanta a stabilit ca dobanda sa fie fixa pe toata perioada de creditare si a obligat BANCA TRANSILVANIA sa plateasca diferenta de dobanda  actualizata .

Prin introducerea in contract a unei clauze care face referire la o “dobanda variabila, complet nedefinita, consumatorul este introdus intr-o relafie comerciali in care intinderea obligatiilor sale este la dispozitia discretionara si totala a bancii, ducand la inserarea inca de la inceput a unor clauze abuzive.

Cu alte cuvinte, aceste clauze permit bancii sa mareasca in mod unilateral si discretionar obligaliile consumatorului prin impunerea unei dobanzi la valoarea pe care aceasta o doreste.

Prin introducerea de catre intimati a acestei clauze, contractul semnat de consumator nu protejeaza absolut deloc drepturile acestuia, deoarece el urmeazi sa se supuna condiliilor contractuale stabilite unilateral de banca in viitor.

Lipsa negocierii directe cu consumatorul este echivalenta cu stabilirea clauzei in mod unilateral de catre profesionist si imposibilitatea consumatorului de a influenta natura clauzei genereaza clauze abuzive.

Codul civil arata ca partile contractante au obligalia de a-si indeplini obligaliile cu bunacredinta (art. 969 Cod civil). Se apreciaza ca buna credinta trebuie si existe nu numai la momentul executarii obligatiilor asumate, dar si la momentul incheierii acordului de vointa.

Asa cum se arata constant in doctrina, dar si in jurisprudenta C.J.C.E., Directiva 93/13 transpusa in legislatia romana prin Legea 193/2000 abordeaza o problema fundamentala pentru dreptul derivat: este avut in vedere conflictul dintre autonomia de vointa, pe de o parte, si protejarea partii contractuale defavorizate, cu alte cuvinte, consumatorul, pe de alta parte.

De asemenea precizez ca Banca Transilvania a fost obligata la achitarea diferentei de dobanda, fiind respinsa exceptia lipsei calitatii procesual pasive.

Reclamant
BANCA TRANSILVANIA SA – LA BANCA TRANSILVANIA SA – SUCURSALA PLOIEŞTI Parat
EFG NEW EUROPE FUNDING II B V Parat
EUROBANK ERGASIAS SA CU SEDIUL ALES LA SCA SIOUFAS & COLABORATORII Parat
ERB NEW EUROPE FUNDING II BV CU SEDIUL ALES LA SCA SIOUFAS & COLABORATORII Parat

 

 

Şedinţe

28.04.2020
Ora estimata: 08:30
Complet: CIV13 AP
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiata excep?ia lipsei calitaţii procesuale pasive a paratei Banca Transilvania S.A., invocata de aceasta. Respinge ca neîntemeiata excep?ia lipsei de obiect, invocata de parata Banca Transilvania S.A. Admite în parte cererea avand ca obiect clauze abuzive, formulata-precizata de reclamantul, în contradictoriu cu paratele. Constata caracterul abuziv şi nulitatea absoluta parţiala a clauzelor stipulate în contractul de credit de consum nr. 300CSF2072900006/17.10.2007 la art. 4.1 alin. 1 şi art. 4.3, doar in ceea ce priveste posibilitatea bancii de a modifica dobanzile, comisioanele şi taxele bancare. Obliga parata Banca Transilvania S.A. la restituirea catre reclamant a tuturor sumelor achitate cu titlu de dobanda platita în excedent faţa de dobanda de 7,95% pe an, fara a fi fost datorata, pentru perioada 17.10.2007 – 27.09.2011, la care se adauga dob?nda legala, calculata de la data achitarii sumelor ?i p?na la data restituirii efective. Respinge în rest, ca neîntemeiata. Obliga parata Banca Transilvania S.A. sa achite reclamantului suma de 300 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocat. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea urmand a fi depusa la Judecatoria Ploieşti. Pronunţata, astazi, 28.04.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia parţilor prin intermediul grefei instanţei.
Document: Hotarare  1843/2020  28.04.2020

Hotararea nu este definitiva!

Av. Lazar Ioan

avocatlazarioan.ro

Reply

Hai sa vorbim
1
*** Avocat Lazar Ioan ***
Salut,
Ai nevoie de ajutor?