Jasa SEO profesional Jasa SEO profesional
no comments

Actiunea in anulare a hotararii Adunarii Generale

Actiunea in anulare a hotararii Adunarii Generale( AGA)

 

Scopul sau obiectul actiunii in anulare a hotararii AGA

Hotararile adunarii generale luate in contra legii sau actului constitutiv pot fi atacate in instanta  de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se consemneze a in procesul-verbal al sedintei adunarii, acest aspect.

Art. 132 – (2)  Legea 31/1990 -Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.

(3)Cand se invoca motive de nulitate absoluta, dreptul la actiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulata si de orice persoana interesata.

Cauzele de nulitate ale hotararilor AGA

  • NULITATEA RELATIVA
  • NULITATEA ABSOLUTA

Nulitatea relativa

Pentru a invoca nulitatea relativa trebuie indeplinite urmatoarele condiții:

  1. pot invoca doar acționari care nu au luat parte la adunarea generala sau acționari care, deși au luat parte la adunarea generala au votat impotriva, aici avem conditia de a se fi consemnat in procesul verbal al sedinte;
  2. hotararea adunarii generale  pentru cauza de nulitate relativa, trebuie sa fie atacata in termen de maximum 15 zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,  acest termen de 15 zile este un termen, oarecum, in favoarea  favoarea acționarilor

Cu toate acestea acționarii vor putea ataca hotararea pe care o considera ca fiind contrara legii sau actului constitutiv de la momentul adoptarii acesteia.

De asemenea acționarii care au votat pentru adoptarea hotararii, precum și cei care au votat impotriva insa din diferite motive nu au solitat sa se consemneze in procesul-verbal al ședinței acest fapt, nu vor putea ataca in instanta , pentru motive de nulitate relativa,  hotararea adunarii generale.

Nulitatea Absoluta

Pentru a invoca nulitatea absoluta trebuie indeplinita o conditie primordiala, aceea a justificarii unui interes.

Cu alte cuvinte, legiuitorul a precizat ca nulitatea absoluta poate fi invocata de de orice  persoana interesata, chiar și de catre un terț, de asociații care au votat pentru sau de cei care s-au abținut, insa trebuie sa demostreze interesul in demararea unei astfel de actiuni.

Nulitatea absoluta poate fi invocate oricand, actiune in constatarea nulitatii absolute a unei hotarari AGA, fiind imprescriptibila.

In lege nu sunt prevazute expres cazurile de nulitate absoluta și cele de nulitate relativa.

Potrivit  art. 196 din Legea societaților, dispozițiile prevazute pentru societațile pe acțiuni, in ce privește dreptul de a ataca hotararile adunarii generale, se aplica și societaților cu raspundere limitata.

Calitate procesuala activa

In cazul actiunii in anulare, calitate procesuala activa o au doar actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au fost prezenti si au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.

In cazul actiunii in constatarea nulitatii absolute, art. 132 alin. (3) precizeaza ca actiunea poate fi formulata de orice persoana interesata.

Instanta competenta

Instanta competent sa judece o astfel de cerere este tribunalul in  raza caruia isi are  sediului societatea.

DE INTERES

Hai sa vorbim
1
*** Avocat Lazar Ioan ***
Salut,
Ai nevoie de ajutor?