Jasa SEO profesional Jasa SEO profesional
no comments

Starea de urgenta si implicatiile din justitie

Starea de urgenta si implicatiile din justitie

 

Incepand cu  16 martie 2020 a fost decretata starea de urgenta, pe fondul infectarilor cu noul tip de coronavirus – COVID 19.

Președintele României a emis  Decretul nr. 195/2020 publicat in Monitorul Oficial nr. 212 din data de 16 martie 2020, cuprinzând o serie de masuri de urgenta.

 1. Activitatea instantelor de judecata

Ca toate domeniile de activitate si justitia si-a concentrat toata atentia pe preventie, incercand sa limiteze la maximum contactul dintre persoane, astfel fiind dispuse masuri de aplicare imediata astfel:

La nivelul instantelor de judecata si anterior emiterii decretulului prezidential, au fost luate masuri administrative pentru evitarea aglomerariilor, preschimbarea termenelor de judecata , limitarea numarului justitiabililor la sedintele de judecata.

”Pe durata starii de urgenta, activitatea de judecata continua in cauzele de urgenta deosebita. Lista acestor cauze se stabileste de Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru cauzele de competenta acesteia si, respectiv, de colegiile de conducere ale curtilor de apel pentru cauzele de competenta lor si pentru cauzele de competenta instantelor care functioneaza in circumscriptia lor teritoriala, putând fi, dupa imprejurari, actualizata. Consiliul Superior al Magistraturii da indrumari, in vederea asigurarii unei practici unitare, colegiilor de conducere ale instantelor mentionate cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judeca pe durata starii de urgenta.”

Determinarea cauzelor de urgenta deosebita se face de colegiile de conducere ale instantelor judecatorești, ca de exemplu:

 1. ordonante președintiale;
 2. suspendare provizorie a executarii;
 3. conflict de competenta ordine de protectie;
 4. executarea contractelor de achizitii publice privind produse și servicii medicale;
 5. suspendarea executarii silite intemeiata pe dispozitiile art. 66 alin. 11 din Legea 85/2014;
 6. cerere de incetare a grevei;
 7. litigii având ca obiect custodie publica;
 8. litigii având ca obiect prelungire custodie publica;
 9. cereri având ca obiect declarare indezirabili;
 10. suspendare provizorie a executarii hotarârilor, in caile de atac;
 11. cererile care, potrivit legii, se judeca fara citarea partilor, in legatura cu tipurile de cauze mentionate anterior, inclusiv incidente procedurale;

Marea majoritate a instantelor au preschimbat termenle de judecata inaintea declararii starii de urgenta, termenele fiind date la finalul lunii aprilie si pentru toata luna mai.

In situatia in care  nu au fost preschimbate termenele ,dosarele  au fost suspendarea de drept in baza Decretului,  urmand ca dupa incetarea starii de urgenta, judecarea cauzelor se reia din oficiu, instanta urmând a lua masuri pentru fixarea termenelor de judecata și citarea partilor, potrivit art. 42 alin. 8 – Decret.

 

 1. Termenele de prescriptie / de decadere de orice fel

Conform art. 41 din Decret, prescriptiile și termenele de decadere de orice fel nu incep sa curga, iar, daca au inceput sa curga, se suspenda pe toata durata starii de urgenta instituite.

De asemenea  se mentioneaza ca dispozitiile art.. 2.532 pct. 9 teza a II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispozitii legale contrare nefiind aplicabile.

Potrivit art. 2.532 din Codul civil: „prescriptia nu incepe sa curga, iar, daca a inceput sa curga, ea se suspenda”:

– pct. 9. ”in cazul in care cel impotriva caruia curge sau ar urma sa curga prescriptia este impiedicat de un caz de forta majora sa faca acte de intrerupere, cât timp nu a incetat aceasta impiedicareforta majora, când este temporara, nu constituie o cauza de suspendare a prescriptiei decât daca survine in ultimele 6 luni inainte de expirarea termenului de prescriptie”

Totodata, se stabilește suspendarea termenelor de decadere, prin exceptie de la art. 2548 alin. 1 Cod Civil potrivit caruia acestea nu sunt  supuse suspendarii și intreruperii.

Art. 2548 • (1) Termenele de decadere nu sunt supuse suspendarii si intreruperii, daca prin lege nu se dispune altfel. • (2) Cu toate acestea, forta majora impiedica, in toate cazurile, curgerea termenului, iar daca termenul a inceput sa curga, el se suspenda, dispozitiile art. 2.534 alin. (1) fiind aplicabile in mod corespunzator.

 

 1. Executarile silite

Activitatea de executare silita continua numai ȋn cazurile ȋn care este posibila respectarea regulilor de disciplina sanitara.

UNEJ a anuntat o suspendare a procedurilor de executare silita directa, insa, procedurile de urmarire silita și popririle pot continua pe durata starii de urgenta, mai ales daca executarea silita este deja incuviintata.

Judecata contestatiilor la executare, fiind o activitate judiciara, urmeaza regula suspendarii impusa de art. 42 alin. 6 din Decret.

Totusi, ȋn privinta termenului pentru formularea unei contestatii la executare o sa fie o oarecare problema de interpretare,  consideram ca acesta o sa fie interpretat de fiecare instanta in parte,o sa avem la nivel national o practica neunitara cu referire la acest subiect.

Un simplu exercitiu de imaginatie, se suspenda termenul de a formula contestatia la executare insa nu se suspenda si executarea silita.

Cu ce ma ajuta pe mine, ca si debitor acest fapt, daca in starea de urgenta veniturile mele sunt poprite?

Trebuie sa actionam cu foarte mare atentie, deoarece dispozitiile legale prezentate aduc multe incertitudini ȋn perioada urmatoare, astfel ca apelarea la specialiști este recomandata.

Cu toate ca in aceasta perioada cu totii intampinam probleme, avand in vedere blocajul financiar, nu avem o reglementare cu privire la suspendarea executarii silite in perioada starii de urgenta.

O astfel de reglementare ar da o gura de oxigen debitorilor aflati in executare silita.

 Pentru a veni in ajutorul celor care au rate si se confrunta cu dificultati in achitare acestora, stralucitii nostri guvernanti au emis:

Ordonanta urgenta 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

MARE ATENTIE! SE APLICA DOAR CELOR CARE NU INREGISTREAZA RESTANTE.

Textul integral al ordonantei  il vom prezenta intr-o postare maine 01.04.2020 pe www.avocatlazarioan.ro

 

Hai sa vorbim
1
*** Avocat Lazar Ioan ***
Salut,
Ai nevoie de ajutor?