fbpx
Jasa SEO profesional Jasa SEO profesional

Firmele din Romania trebuie sa depuna o noua declaratie la ONRC

Firmele din Romania trebuie sa depuna o noua declaratie la ONRC

Conform Legii 129/2019 privind spălarea banilor și finanțării terorismului, toate firmele din Romania , atat cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa depuna o declaratie in care sa se arate care este beneficiarul final.

Entități și persoane fizice care comercializează, în calitate de profesioniști, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele.

Declarațiile trebuie inregistrate in Registrul Beneficiarilor Reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Termenul de depunere este 21 iulie 2020.

Persoanele juridice  vor depune astfel de declarații la inmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare.

Beneficiarul real, in sensul actului normativ, este orice persoană fizică ce deține sau controlează in cele din urmă clientul și/sau persoana fizică in numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

Nerespectarea de către reprezentantul legal al acestor persoane juridice a obligației de a depune declarația privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică oficiului registrului comerțului, in acesta fiind consemnat că nedepunerea declarației atrage dizolvarea societății, in condițiile art. 237 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Practic, dacă deții ca asociat peste 25% dintr-o firmă, deții și controlul. Acest lucru este valabil și în cazul persoanelor juridice ca asociați într-o firmă, caz în care se va merge pe lanț pentru a se ajunge la persoanele fizice din spate.

Unde se da declaratia?

Declaratia se poate da fie la notar fie la Registru comertului in fata unei persoane desemnate.

Termenul de depunere?

Pentru persoanele juridice deja existente avem un termen de 12 luni pentru a depune această declarație, altfel vor fi dizolvate.

Pentru firmele ce se vor infiinta de acum incolo aceasta declaratie se depune la infiintare.

VREI SA AFLI MAI MULTE?

Reply

Hai sa vorbim
1
*** Avocat Lazar Ioan ***
Salut,
Ai nevoie de ajutor?