Sari la conținut

Executarea silita imobiliara 2021

Nu uita să dai share

Executarea silita imobiliara 2021

Procedura de executare silita imobiliara este una dintre cele mai drastice proceduri executionale cunoscute sistemului nostru de drept.

Daca in cazul unei popriri se poate retine 1/3 din venit in cazul executarii silite imobiliare imobilul indisponibilizat prin executare va parasi patrimoniul debitorului.

Executarea silita imobiliara, se desfasoara dupa anumite norme si principii reglementate de legea procesuala executionala, respectiv Codul de procedura civila, prin care se valorifica bunurile imobile ale debitorului, în vederea realizarii drepturilor creditorului.

Executarea  silita imobiliara trebuie sa se desfasoare cu respectarea deplina a principiului legalitatii.

De aceea,este obligatoriu respectarea tuturor normelor în vigoare, de catre organele de executare silita, cat si de catre toti participantii persoane fizice sau juridice implicati în desfasurarea acestei proceduri.

Aceasta procedura de executare este de o mare importanta, întrucat prevede luarea unor masuri procesuale cu implicatii grave si importante de catre executorul judecatoresc, cu indisponibilizari si miscari patrimoniale considerabile.

Asfel, respectarea dispozitiilor legale in vigoare sunt absolute si de stricta interpretare.

Prezentam mai jos o situatie in care am reusit sa anulam executarea silita imobiliara demarata de catre INVESTCAPITAL LTD prin Kruk Romania SRL inceputa si asupra unui imobil al clientului mai cu seama ca nu erau intrunite conditiile stabilite de art. 813 C.p.civ

În cazul titlurilor executorii privitoare la creante a caror valoare nu depaseste 10.000 lei, vanzarea bunurilor imobile ale debitorului poate fi facuta numai daca acesta nu are alte bunuri urmaribile sau daca are bunuri urmaribile, dar nu pot fi valorificate. Refuzul nejustificat al debitorului de a furniza executorului judecatoresc informatiile, lamuririle si dovezile necesare, precum si furnizarea cu rea-credinta de informatii incomplete în legatura cu existenta si valoarea unor bunuri mobile ori a unor venituri de natura a fi valorificate în vederea acoperirii integrale a creantei permit declansarea urmaririi silite imobiliare chiar daca valoarea creantei nu depaseste 10.000 lei.”

17.07.2020
Ora estimata: 08:30
Complet: C 35 Civil
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge, ca tardive, motivele de contestatie la executarea silita insasi. Admite in parte contesta?ia la executare. Anuleaza in parte executarea silita si actele de executare silita efectuate in dosarul de executare nr. 258/2019 al BEJ Doina Safta, respectiv cu privire la urmarirea silita imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti,              . Anuleaza somatia imobiliara nr. IM/258/2019 emisa la data de 04.09.2019 in dosarul de executare nr. 258/2019 al BEJ Doina Safta si toate actele de executare subsecvente acesteia. Respinge in rest contestatia la executare, ca neintemeiata. Dispune restituirea catre contestator a taxei judiciare de timbru in valoare de 399,72 lei, aferenta contestatiei la executare, dupa ramanerea definitiva a prezentei sentin?e. Obliga intimata la plata catre contestator a sumei de 700 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare, cererea de apel urmand a fi depusa la instanta a carei hotarare se ataca, respectiv la Judecatoria Sectorului 3 Bucureşti. Prezenta hotarare, dupa ramanerea definitiva, va fi comunicata organului de executare. Pronunţata, astazi, 17.07.2020, prin punerea solu?iei la dispozi?ia par?ilor prin mijlocirea grefei.
Document: Hotarare  5789/2020  17.07.2020

 

Av. Lazar Ioan

Tel.0721449675

www.avocatlazarioan.ro


Nu uita să dai share
Hai sa vorbim
1
*** Avocat Lazar Ioan ***
Salut,
Ai nevoie de ajutor?