Jasa SEO profesional Jasa SEO profesional
no comments

Drepturile Pensionarilor

Drepturile pensionarilor

 

Recalculare pensie în baza adeverințelor privind veniturile obținute în acord, prime, ore suplimentare, etc.

 

Articolul de mai jos prezintă pașii de urmat pentru recalcularea pensiei în baza adeverințelor privind veniturile obținute în acord, prime, ore suplimentare, etc.

Retribuirea în acord este o formă de salarizare specifică perioadei dinainte de 1989, insa  folosita pana in 2001.

Retribuirea in acord presupunea salarizarea angajaţilor în funcţie de realizările profesionale ,obtinandu-se venituri mai mici sau mai mari decât salariile tarifare înscrise în carnetul de muncă.

Astfel,  veniturile salariaților erau variabile, acestea fluctuau in functie de realizarile atat personale cat si cele de colectiv, insa  în Carnetul de muncă se înscria doar salariul tarifar, care in majoritatea cazurilor, era mai mic decât veniturile efectiv obținute.

Această practică a dezavantajat si dezavantajeaza  persoanele care au obtinut astfel de venituri, deoarece la calculul pensiei se va ține cont doar de salariul tarifar înscris în carnetul de muncă, rezultand o pensie mult mai mica in raport de veniturile lunare incasate.

Recalcularea Pensiei- dispozitii legale

Pentru a se remedia acesta deficienta, ICCJ a admis recusrul in interesul legii prin decizia nr. 19/2011”Formele de retribuire obtinute in acord global, prevazut de art. 12 alin.1, lit.a din Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate in considerare la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public daca au fost incluse in salariul brut si pentru acestea s-a platit contributia de asigurari sociale la sistemul public de pensii.

In acelasi sens, dar cu o sfera si mai larga de cuprindere, prin Decizia nr. 19/10.12.2012 a fost admis un nou recurs in interesul legii, stabilindu-se ca ”In interpretarea si aplicarea prevederilor art. 2 lit.e, si art 164 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale  si pct. V din Anexa la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public  provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale  de stat , sporurile si alte venituri suplimentare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 vor fi luate in considerare la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public daca au fost incluse in baza de de calcul conform legislatiei anterioare, sunt inregistrate in carnetul de munca sau in adeverintele eliberate de unitati, conform legislatiei in vigoare, si pentru acestea s-a platit contributia de asigurari sociale.”

De aemenea, Decizia nr. 71/2021 pronuntata in procedura dezlegarii unei chestiuni de drept, respingand ca inadmisibila sesizarea „a facut referire la aceleasi interpretari, aratand ca in conformitate cu deciziile obligatorii pronuntate in cadrul mecanismelor de unificare jurisprudentiala, precum si in acord cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 736/2006, instantei de trimitere , in exercitarea deplinei jursidictii in fapt siin drept, ii incumba atributul exclusiv al verificarii imprejurarii daca, potrivit legislatiei anterioare, s-au incasat sau nu contributii de asigurari sociale de stat pentru veniturile excluse de la stabilirea punctajului anual si daca aceste venituri au facut sau nu parte din baza de calcul al pensiilor.”

Asadar, prin efectul deciziilor obligatorii, caracterul valorificabil nu decurge in niciun fel din caracterul permanent al venitului, respectiv, din prevederea acestuia in lege ca spor care se ia in calcul la stabilirea pensiei, ci din includerea lui in baza de calcul al contributiilor de asigurari sociale.

In aceste conditii, legislatia anterioara Legii nr. 19/2000, cuprinsa in dispozitiile Legii nr. 27/1966, ale decretului nr. 389/1972, respectiv ulterioara, reprezentata de Legea 263/2010 si anexa 15, pct.VI din HG nr. 257/2011, nu sunt apte, prin ele insele, sa contrazica afirmatiile privind calculul si virarea pentru fiecare venit a CAS-ului, facute, de fostul angajator prin adeverinta, sub sanctiunea urmaririi pentru fals.

Pentru a remedia aceste aspecte, este necesară:

  • obținerea unei adeverințe de la fostul angajator, detinator de arhiva, în care să fie menționate veniturile reale obținute de către salariat pe parcursul desfășurării activității, baza legala pentru acordarea acestor venituri, mentiunea ca acestea au fost incluse in venitul brut si au fost achitate contributiile pentru acestea.
  • În baza acestei adeverințe, se solicita recalcularea pensiei de către Casa De Pensii.

In prezent există o practică constantă a Casei de Pensii de respingere a acestor cereri, pe motiv că potrivit prevederilor art. 165 Legea nr. 263/2010, precum ca  sporurile nu au caracter permanent.

  • În cazul în care se primește un astfel de refuz, singura soluție este efectuarea demersurilor în justiție, pentru anularea deciziei Casei de Pensii, și obligarea acesteia la recalcularea pensiei, în termen de 45 de zile de la primirea deciziei de respingere

De asemenea, conform prevederilor art. 107 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 263/2010, pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/ sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia, sumele rezultate urmând a se acorda începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

 

Ca si argumentatie, in cererea de chemare in judecata se pot folosi cele trei decizii ale ICCJ si urmatoarele aspecte:

  • Decretului nr. 389/1972 (potrivit căruia angajatorii au fost obligaţi să verse la bugetul asigurărilor sociale de stat o contribuţie de 15% asupra câştigului brut realizat de personalul lor salariat, indiferent de forma în care s-au realizat aceste venituri), concluzia care se impune este aceea că statul a încasat, în perioada derulării raporturilor de muncă, contribuţiile de asigurări sociale pe care le-a stabilit în sarcina angajatorului, iar acum revine asiguraţilor dreptul să îsi primească contraprestaţia corespunzătoare din partea acestuia pentru a exista un echilibru al raportului juridic dintre părţi.
  • principiul contributivității consacrat de prevederile art. 2 din Legea nr. 263/2010 trebuie să primeze faţă de argumentele Casei de Pensii, întrucât soluţia contrară ar însemna încălcarea unui principiu de bază al sistemului de asigurări sociale, cu consecinţa generării unei grave dezavantajări a persoanelor care au fost retribuite în acord, și care au realizat venituri mai mari decât cele prevăzute în carnetul de muncă.

Recalcularea pensiei poate fi obtinuta in instanta!

În general, practica instanțelor de judecată este în sensul admiterii acțiunilor de acest gen, astfel că demersul are șanse mari de succes, prezentam mai jos cateva astfel de solutii ale instantelor  :

 

NumeCalitate parte
Reclamant
CASA DE PENSII A MUNCIPIULUI BUCUREŞTIPârât

 

 

Şedinţe

05.05.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: C26
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată. Anulează decizia nr.30699/05.02.2022. Obligă pârâta să emită o decizie prin care să stabilească şi să plătească pensia cuvenită reclamantului începând cu data de 19.10.2021 cu valorificarea şi a veniturilor suplimentare reprezentând „ acord global, prime şi ore suplimentare” evidenţiate în adeverinţa nr.6179/31.08.2020 emisă de TURBOMECANICA. Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 1100 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocaţial. Cu apel în 30 zile de la comunicare, cerere care se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII-a. Pronunţată astăzi 05.05.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  3080/2022  05.05.2022

 

Intimat
CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREŞTIApelant

 

 

Şedinţe

19.05.2023
Ora estimata: 9:00
Complet: S7 C.3A AS-LM
Tip solutie: Nefondat
Solutia pe scurt: Respinge apelul, ca nefondat. Obligă pe apelantă să plătească intimatului cheltuieli de judecată în valoare de        de lei, onorariu de avocat în apel, redus conform art.451 (2) Cod procedură civilă. Definitivă Pronunţată azi, 19 mai 2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei
Document: Hotarâre  3063/2023  19.05.2023

 

Părţi

NumeCalitate parte
Reclamant
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII TELEORMANPârât

 

 

Şedinţe

08.06.2023
Ora estimata: 09:00
Complet: C4 LM
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite acţiunea civilă formulată de reclamantul          , în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Teleorman. Anulează decizia nr. 265549/21.02.2023, privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă, emisă de Casa Jude?eană de Pensii Teleorman. Obligă pârâta să emită o nouă decizie de recalculare a pensiei, cu valorificarea veniturilor lunare men?ionate în adeverin?a nr. 2395/20.09.2022, emisă de Foraj Sonde SA Videle. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 1500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată – onorariu avocat. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Teleorman . Pronunţată astăzi 08.06.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: Hotarâre  389/2023  08.06.2023

 

Reclamant
CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTIPârât

 

 

Şedinţe

15.09.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: C17
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite actiunea. Anuleaza decizia nr. 303120/13.04.2022 emisa de parata. Obliga parata sa emita o decizie prin care sa recalculeze, incepand cu data de 01.05.2022, drepturile de pensie ale reclamantului cu valorificarea veniturilor suplimentare reprezentând acord global, ore suplimentare, adaosuri evidentiate in adeverinta nr. 2326/24.03.2022 emisa de TURBOMECANICA. Obliga parata sa plateasca reclamantului, incepand cu data de 01.05.2022, diferentele dintre pensia recalculata conform prezentei hotarari si pensia efectiv incasata. Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 1100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale. Cu apel in 30 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a. Pronuntata azi, 15.09.2022, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.
Document: Hotarâre  5504/2022  15.09.2022

 

Intimat
CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTIApelant

 

 

Şedinţe

22.05.2023
Ora estimata: 13:00
Complet: S7 C.15A AS-LM
Tip solutie: Nefondat
Solutia pe scurt: Respinge apelul ca nefondat. Obligă apelanta la plata către intimat a sumei de 1200 de lei reprezentând cheltuieli de judecată în apel. Definitivă. Pronunţată azi, 22.05.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: Hotarâre  3104/2023  22.05.2023 

NumeCalitate parte
Reclamant
CASA JUDETEANA DE PENSII ILFOVPârât

 

 

Şedinţe

10.11.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: F4
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea. Obligă pârâta să recalculeze drepturile de pensie cuvenite reclamantului şi să emită o nouă decizie în acest sens, retroactiv, începând cu data de 01.11.2021, cu luarea în considerare şi a veniturilor suplimentare reprezentând acord global, prime şi ore suplimentare atestate de adeverinţa nr.1598/26.03.2021. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 1100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Ilfov. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 10.11.2022.
Document: Hotarâre  2915/2022  10.11.2022
Intimat
CASA JUDETEANA DE PENSII ILFOVApelant

 

 

Şedinţe

22.05.2023
Ora estimata: 13:00
Complet: S7 C.15A AS-LM
Tip solutie: Nefondat
Solutia pe scurt: Respinge apelul ca nefondat. Obligă apelanta la plata către intimat a sumei de 1200 de lei reprezentând cheltuieli de judecată în apel. Definitivă. Pronunţată azi, 22.05.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: Hotarâre  3107/2023  22.05.2023

 

Av. Lazar Ioan

Tel.0721449675

contact@avocatlazarioan.ro

Hai sa vorbim
1
*** Avocat Lazar Ioan ***
Salut,
Ai nevoie de ajutor?