fbpx
Jasa SEO profesional Jasa SEO profesional

Contestatie la Executare- Actualizare Creanta

Contestatie la executare actualizare creanta!

 Anularea Actualizarii Creantei firmelor de recuperari!

Executarea silita inceputa in 2013, anulata in anul 2021

Prin formularea unei contestatii la executarea silita, am reusit anularea unei executari  silite pornite de catre SC CREDIT PLUS(GULF) LTD prin  SC Colectare Recuperare Creante CRC S.R.L

Este legal ca in cadrul unei executari silite firma de recuperari  sa solicite actualizarea dobanzilor?

Nu, OUG 52/2016 specifica in mod clar ca recuperatorii de creante nu pot solicita actualizarea unei creante aflate in executare silita.

Astfel, avem o executarea silita inceputa in 2013, firma de recuperari creante, revine in 2021, cu o adresa de  actualizare a creantei  in executare silita.

Executorul in nemasurata lui intelepciune, transmite catre banci adresa de poprire cu noua suma cu toate ca executarea ar fi trebuit sa inceteze creanta fiind recuperata.

Anularea Actualizarii Creantei pentru ilegala aplicare de penalitati si dobanzi.

Majorarea debitului principal ulterior momentului incuviintarii de catre instanta de judecata, este ilegal „deși este real faptul că executarea silită se poate derula simultan sau succesiv până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor, penalităților sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu, precum și a cheltuielilor de executare, această normă are în vedere o executare care a început în mod legal pentru o sumă pretinsă cu titlul de debit (debit principal si/sau accesorii) și cheltuielile de executare aferentesi nu pentru noua suma transmisa dupa incuviintarea executarii silite.

Ce s-a obtinut in urma promovarii contestatiei la executare cu privire la anularea actualizarii creantei recuperatorului?

La data de 18.02.2021 a fost primita si inregistrata la angajator adresa de infiintare a popririi.

A luat, astfel, la cunostinta de la angajator despre adresa noua de poprire si intermen de 15 zile am actionat impotriva acesteia prin formularea unei contestatii la executare.

Ce am solicitat instantei:

 Avand in vedere ca in cuprinsul incheierii  nu a fost trecuta si actualizarea creantei, a fost  trecuta suma totala de recuperate ,consideram ca executorul judecatoresc nu mai avea dreptul sa mai solicite,  printr-o adresa de revenire la adresa de poprire, o alta suma atata timp cat instanta a incuviintat executarea sumei totale.

Totodată, putem observa faptul că totalitatea sumelor pretinse de creditor sunt anterioare momentului la care a fost depusă cererea de executare silită, izvorând din Contract acestea puteau fi pretinse încă de la momentul începerii executării silite, ceea ce nu s-a întâmplat si nici macar nu au fost transmise odata cu adresa de poprire .

Ce a stabilit instanta de judecata cu privire la contestatia la executare formulata:

Nume Calitate parte
                                                                       -domiciliul ales la avocat Lazar Ioan Contestator
S.C. CREDIT PLUS (GULF) LTD PRIN MANDATAR S.C. COLECTARE RECUPERARE CREANTE CRC S.R.L. Intimat

 

Şedinţe

02.06.2021
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari de pronuntare pt. jud.        I.G.
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Anulează adresa de actualizare a sumei din data de 18.02.2021 emisă de către BEJ Cojocaru Mihai Bogdan în dosarul de executare nr. 1370/2013. Obligă intimata la plata către contestator a sumei de         lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat. În temeiul art. 45 alin. 1 lit. f) din O.U.G. nr. 80/2013, dispune restituirea către contestatoare, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, a taxei judiciare de timbru în cuantum total de 561,13 lei achitată conform chitanţei seria            /2021 nr.            din 24.03.2021. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Apelul şi motivele de apel s e depun la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată astăzi, 02 iunie 2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre               /2021  02.06.2021

Astfel firmele de recuperari  NU POT CALCULA DOBANZI si atunci cand o fac, trebuie sa formulati obligatoriu contestatie la executare.

Astfel,in procedura executarii silite, conform art. 55 alin. 3 din OUG 52/2016, se interzice perceperea dobânzilor și a dobânzilor penalizatoareprecum si fata de faptul ca intimata din prezenta cauza nu poate percepe astfel de dobanzi si penalitati intrucat nu este entitate bancara si nu a cumparat un contract de credit, ci o suma fixa ce reprezinta creanta.

  • Fata de dispozitiile art. 723 din Noul Cod de Procedura Civila, care arata ca, in cazul în care instanţa judecătorească a desfiinţat titlul executoriu sau însăşi executarea silită, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeaşi hotărâre, şi asupra restabilirii situaţiei anterioare executării, solicitam si intoarcerea executarii silite.

Av. Lazar Ioan

contact@avocatlazarioan.ro

0721449165

Reply

Hai sa vorbim
1
*** Avocat Lazar Ioan ***
Salut,
Ai nevoie de ajutor?