Sari la conținut

Anularea actualizarii creantei!

Nu uita să dai share

Anularea Actualizarii Creantei firmelor de recuperari!

Executarea silita inceputa in 2011, anulata in anul 2022!

Astazi vom discuta despre anularea executarii silite demarate de catre  INVESTCAPITAL    prin KRUK Romania ca urmare a nelegalei actualizari a creantei.

Este legal ca in cadrul unei executari silite firma de recuperari  sa solicite actualizarea CREANTEI PRIN ADAUGARE LA DEBITUL PRINCIPAL?

Nu, OUG 52/2016 specifica in mod clar ca recuperatorii de creante nu pot solicita actualizarea unei creante aflate in executare silita si nici nu poti actualiza o creanta prin adugare la debitul principal fara incuviintarea instantei de judecata

Astfel, avem o executarea silita inceputa in 2011 prin infiintarea unei popriri de 11500 euro,  firma de recuperari creante, revine in 2020, cu o adresa de  actualizare a creantei  in executare silita in valoare de 20000 euro.

Intre 2011 si  2022 a fost retinuta creanta din adresa de poprire.

Executorul in nemasurata lui intelepciune, transmite catre banci adresa de poprire cu noua suma cu toate ca executarea ar fi trebuit sa inceteze creanta fiind recuperata.

De asemenea nu au comunicat catre mine instiintare cu privire la actualizarea creantei, o alta greseala a executorului judecatoresc.

Am formulat contestatie la executare impotriva adresei de actualizare a creantei ce nu a fost comunicata catre mine.

Aici se poate folosi institutia repunerii in termen.

Ce s-a obtinut in urma promovarii contestatiei la executare cu privire la anularea actualizarii creantei recuperatorului?

La data de 21.10.2020 a fost  comunicata catre BCR actualizarea,  pentru suma de 20.084,88 EURO, fara sa fie comnicata catre client adresa de actualizare.

A luat, astfel, la cunostinta de la banca despre adresa noua de poprire si intermen de 15 zile am actionat impotriva acesteia prin formularea unei contestatii la executare.

Practica instanțelor de judecată (Tribunalul Specializat Cluj prin Decizia civilă nr. 753/A/2015) a reținut faptul că „era imperios necesar ca acestea (debitul adăugat ulterior n.n.) să fie incluse în debitul urmărit, susținându-se că sunt datorate în temeiul titlului executoriu reprezentat de contractul de credit, pentru a fi supuse încuviințării executării de către instanța de judecată. Or, de vreme ce creditoarea nu a înțeles să menționeze și această sumă în cererea de executare silită, în mod practic suma respectivă nu poate fi urmărită silit în dosarul nr. 1337/2013, nefiind nici încuviințată executarea silită de către instanța de executare pentru această sumă”.

Inadmisibilitatea actualizării debitului principal, fără încuviințarea instanței de judecată, a fost pronunțată și prin Sentința civilă nr. 4250 din data de 17.11.2014, pronunțată de Judecătoria Târgoviște (Dosar 9125/315/20014-rămasă definitivă în recurs), instanța considerând ca inadmisibilă adăugarea unor debite principale suplimentare celor încuviințate de către instanță.

În practică (Tribunalul Specializat Cluj prin Decizia civilă nr. 753/A/2015), analizându-se aspectul majorării debitului principal ulterior momentului încuviințării de către instanța de judecată, s-a concluzionat că „deși este real faptul că executarea silită se poate derula simultan sau succesiv până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor, penalităților sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu, precum și a cheltuielilor de executare, această normă are în vedere o executare care a început în mod legal pentru o sumă pretinsă cu titlul de debit (debit principal si/sau accesorii) și cheltuielile de executare aferentesi nu pentru noua suma transmisa dupa incuviintarea executarii silite.

Ce a stabilit instanta de judecata cu privire la contestatia la executare formulata?

Instanta de fond a respins contestatia ca neintemeiata.

NumeCalitate parte
Contestator
INVESTCAPITAL LTDIntimat

 

 

Şedinţe

27.01.2022
Ora estimata: 08:30
Complet: Camânări/incidente 16
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia la executare formulate de contestatorul M. E. în contradictoriu cu intimata INVESTCAPITAL LTD. Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunciare Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 27.01.2022.
Document: Hotarâre  587/2022  27.01.2022

 

Am formulat recurs acesta fiind admis

Recurent
INVESTCAPITAL LTDIntimat

 

Şedinţe

20.05.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: Recurs comercial 5
Tip solutie: Admite cererea de recurs
Solutia pe scurt: Admite recursul declarat de recurentul               , în contradictoriu cu intimata INVESTCAPITAL LTD, împotriva Sentinţei Civile nr.587/27.01.2022, pronunţate de Judecătoria Constanţa în dosarul civil nr.             /212/2021. Modifică în tot sentinţa recurată, după cum urmează: – Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul              , în contradictoriu cu intimata INVESTCAPITAL LTD. – Anulează Adresa de actualizare a creanţei întocmită la data de 21.10.2020, în dosarul de executare silită nr.69/2012, instrumentat de B.E.J. Aragea Daniel. – Dispune întoarcerea executării în dosarul de executare silită nr.69/2012, instrumentat de B.E.J. Aragea Daniel, pentru sumele executate silit care excedează sumei înscrise în adresa de înfiinţare a popririi nr.389 din data de 19.08.2011. – Obligă pe intimată să achite contestatorului 1.000,00 lei, cu titlul cheltuiei de judecată, reprezentând onorariu avocaţial. – Dispune restituirea, către contestator, a taxei judiciare de timbru în cuantum de 1.000,00 lei, achitate conform chitanţei Seria 60847/2021 nr.27428 din data de 07.10.2021. Obligă pe intimată să achite recurentului 1.500,00 lei, cu titlul cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocaţial şi taxă judiciară de timbru. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20.05.2022.
Document: Hotarâre  55/2022  20.05.2022

Astfel firmele de recuperari  NU POT CALCULA DOBANZI si NICI ACTUALIZA CREANTA CU ADAUGARE DE DEBIT PRINCIPAL, ASA CUM SUNT  VANDUTE CREANTELE DE CATRE BANCI.  Atunci cand o fac, trebuie sa formulati obligatoriu contestatie la executare.

Av. Lazar Ioan

contact@avocatlazarioan.ro

0721449675

Sunteti intr-o procedura de executare silita? Ne puteti contacta pe WhatsApp!

 


Nu uita să dai share
Hai sa vorbim
1
*** Avocat Lazar Ioan ***
Salut,
Ai nevoie de ajutor?